Západ USA od severu k jihu


 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: vlastnístrava: vlastní
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Nabídku zájezdů do USA doplňujeme o cestu, která vás provede po dalších úchvatných místech amerického Západu. Čeká nás několik superlativů - vyzkoušíte žár Údolí smrti, nejníže položeného, nejžhavějšího a nejsuššího místa Severní Ameriky, spatříte dvě nejhlubší jezera USA i nejvyšší horu souvislých USA, necháte se ohromit houževnatostí nejstarších stromů planety a projdete se mezi nejvyššími stromy světa. Cesta vás zavede na mnohá místa v sopečných oblastech, především v Kaskádovém pohoří, pásmu 120 vulkánů, z nichž některé jsou ještě činné. Z nich navštívíte mimo jiné horu Mt. St. Helens či NP Lassen Volcanic, o jehož vulkanické aktivitě svědčí fumaroly a termální prameny. Uvidíte však také jezera, od malých horských, ve kterých se zrcadlí okolní štíty, přes jezero Crater Lake ležící uvnitř kráteru, průzračné Lake Tahoe, až po přehradní nádrž Lake Mead. Nemůžeme minout ani pískovcové útvary, kterými je proslulý jihozápad USA, např. Bryce Canyon, jehož zástupy věžiček pokaždé očarují každého návštěvníka, nebo kaňony, útesy a monolity NP Capitol Reef. Nelze vynechat ani připomínky indiánské minulosti zdejší oblasti nebo místa hazardních her či moderní města současnosti. Nezapomeneme ani na pobřeží Pacifiku s jeho plážemi, mořskými vydrami, rypouši sloními a snad i motýly monarchy.

Program zájezdu

1. den: V ranních hodinách odlet z Prahy, navečer přílet do Seattle .
2. den: Proslulá hora MT. ST. HELENS. Výlet v blízkosti vulkánu, jehož obrovská erupce v roce 1980 ovlivnila rozsáhlé území, s vyhlídkami na kráter této sopky i na blízkou horu MT. ADAMS. Prohlídka PORTLANDU , největšího města státu Oregon s příjemnou atmosférou připomínající téměř maloměsto.
3. den: Cesta sevřeným údolím mohutné řeky COLUMBIA RIVER s vyhlídkami a vycházkami na zajímavých místech - vodopády Nevěstin závoj, Multnomah Falls a Dry Creek Falls. Bonneville Dam, jedna z přehrad na řece Columbia, opatřená rybím žebříkem s prosklenou stěnou umožňující pozorování lososů.
4. den: Výlety a vyhlídky pod nejvyšší horou Oregonu MT. HOOD, která se zrcadlí v horských jezírkách. Zastávky na dalších úchvatných místech vulkanického KASKÁDOVÉHO POHOŘÍ.
5. den: Čedičová skála SMITH ROCK, považovaná za kolébku amerického horolezectví, malebné oblé kopce PAINTED HILLS vytvořené z pestrobarevných vrstev sopečného popílku, pohled ze sopečného kužele a návštěva obrovského lávového tunelu ve vulkanické oblasti NEWBERRY NATIONAL VOLCANIC MONUMENT.
6. den: Průjezd mezi vrcholky a lávovými proudy Kaskádového pohoří pod horou MOUNT BACHELOR. Slavné jezero CRATER LAKE, nezapomenutelné vyhlídky z okraje sopečného kužele na jezero uvnitř jeho kráteru, které se pyšní největší hloubkou v USA.
7. den: Návštěva národního parku REDWOOD NP, procházky mezi pobřežními sekvojemi, nejvyššími stromy světa, výhledy na skalnaté pacifické pobřeží.
8. den: Návštěva národního parku LASSEN VOLCANIC, nejjižnější oblasti Kaskádového pohoří, s jeho sopkami, fumarolami, termálními prameny, ale také horskými lučinami a meandrujícími potůčky.
9. den: Nádherné LAKE TAHOE, největší horské jezero v Severní Americe, dějiště zimní olympiády v roce 1960, výlet v úžasné skalnaté scenérii nad jezerem. Průjezd po „nejopuštěnější silnici USA“ č. 50, bývalé trase Pony Expresu. Historické zlatokopecké městečko Eureka.
10. den: Národní park GREAT BASIN, kde z kamenného moře křemencových balvanů vyrůstají neuvěřitelně zkroucené borovice osinaté, nejstarší stromy světa, dosahující věku až kolem 5000 let. Vycházky ve velebné horské krajině.
11. den: Návštěva národního parku CAPITOL REEF, kraje překypujícího kaňony a různými pískovcovými útvary, jako jsou kupole, útesy, monolity apod. Výlet ve vznešené oblasti ESCALANTE do soutěsky se zprohýbanými stěnami vyhlazenými vodou.
12. den: BRYCE CANYON , snad nejefektnější park v USA, se svým bludištěm z přírodou vytvořených pískovcových různobarevných věžiček. Přejezd přes řeku Colorado starým mostem přes MARBLE CANYON, vycházka ke slavnému zákrutu této řeky HORSESHOE BEND.
13. den: Návštěva národní památky CANYON DE CHELLY, významné historií několika indiánských národů a jejich tragickým osudem. Příbytky předchůdců současných Indiánů pod převisy, ale také pískovcové útesy a věže. Průjezd pustým, ale pestrobarevným terénem PAINTED DESERT v rozsáhlé rezervaci Navahů.
14. den: Národní památka SUNSET CRATER, vulkanická krajina obsahující mnohé sopečné kužely, lávové proudy, pole sopečného popílku. Návštěva přehrady HOOVER DAM, zadržující vodu Colorada v nádrži Lake Mead. LAS VEGAS , „město hříchu“ proslavené svými hernami.
15. den: Národní park DEATH VALLEY , nejníže položené místo a nejteplejší a nejsušší oblast v Severní Americe, zahrnující solné planiny, pískové duny, erozní útvary, údolí, kaňony, pestrobarevné horniny, vše v dešťovém stínu horského pásma Sierra Nevada.
16. den: Výlet ve skalnaté krajině pod nejvyšší horou souvislých USA MT. WHITNEY. Průjezd kolem jižních výběžků hor Sierra Nevada a napříč kalifornským centrálním údolím k Tichému oceánu. Státní park MORRO BAY, kde je možné pozorovat mořské vydry, lachtany a mořské ptactvo včetně pelikánů. Možnost koupání na plážích Pacifiku pod výraznou skálou MORRO ROCK.
17. den: Vyhlídková jízda věhlasnou pobřežní kalifornskou silnicí č. 1 s mnohými výhledy a zastávkami, jako například u kolonie mohutných mořských savců rypoušů sloních nebo v místě, kde se v příhodný čas ve velkých hejnech shromažďují slavní motýli monarchové.
18. den: SAN FRANCISCO , prohlídka jednoho z nejkrásnějších měst USA.
19. den: Dokončení prohlídky San Francisca , odlet do ČR.
20. den: Přílet do Prahy.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Cena zahrnuje

 • letecká přeprava Praha - Seattle - Praha vč. let. tax
 • 18x ubytování v hotelech či motelech (4 lůžkové pokoje) - přesný popis ubytování viz propozice k zájezdu
 • průvodce
 • pronájem minivanů na území USA

Cena nezahrnuje

 • vízum (pokud bude nutné)
 • popis ubytování - viz propozice nebo žádejte info v CK

Výlety

 • pojištění léčeb. výloh a storna s max. plněním do 80.000 Kč (příplatek: 1700 Kč)