Turecko - Istanbul


 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Poznávací

Istanbul, město mezi dvěma kulturami, dvěma kontinenty, dvěma světy. Město, kde se střetává Evropa s Asií a na jeho vzhledu je to patrné. Poznejte s námi křižovatku kultur, město, odkud se řídily tři říše - římská, byzantská a osmanská a každá z nich zde zanechala své stopy. Honosné mešity s minarety a hlasy muezzinů, kavárny s vodními dýmkami, čajové zahrady, restaurace s kebaby a mezze – to všechno jsou zvláštnosti, na které se můžete těšit. Ideální termíny na poznávání, hotel s výbornou polohou, příjemné teploty a na jaře kvetoucí zahrady u paláce Topkapi.

Garance malé skupiny.

Doporučujeme: Výborná poloha hotelu v centru historického Istanbulu
Chrám Boží moudrosti – nejslavnější chrám Byzantské říše
Smlouvejte na bazaru, obdivujte břišní tanečnice
Ochutnejte döner či baklavu

Doprava: letecky

Nástupní místa: 29.03. - 01.04. Odjezd L2
28.04. - 01.05. Odjezd L2
26.09. - 29.09. Odjezd L2
26.10. - 29.10. Odjezd L2
21.11. - 24.11. Odjezd L2

Ubytování: různé

Hotel***/**** se nachází v centrálním Starém Istanbulu ve čtvrti Sultanahmet, kterou z jedné strany oblévá Marmanské moře a z druhé ohraničuje zátoka Zlatý roh. Budeme na dosah těch nejznámějších památek např: Modrá mešita, Agia Sofia, palác Topkapi aj. Poloha hotelu nám umožní i večerní toulky starými uličkami, návštěvy bazarů, atmosféra orientu.

hotel

UBYTOVÁNÍ
3x ubytování v hotelu ***/**** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím
Hotel***/**** se nachází v centrálním Starém Istanbulu ve čtvrti Sultanahmet, kterou z jedné strany oblévá Marmanské moře a z druhé ohraničuje zátoka Zlatý roh. Budeme na dosah těch nejznámějších památek např: Modrá mešita, Agia Sofia, palác Topkapi aj. Poloha hotelu nám umožní i večerní toulky starými uličkami, návštěvy bazarů, atmosféra orientu.

STRAVOVÁNÍ
3x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Odlet s průvodcem do Istanbulu, transfer na hotel s výbornou polohou ve čtvrti SULTANAHMED v blízkosti těch nejznámějších památek. Dle časových možností první seznámení s městem Istanbul (UNESCO), večerní město. Společně s průvodcem můžeme po celou dobu zájezdu zajít na typická jídla či místní speciality a nasát tu pravou atmosféru orientu.
2. den: Prohlídka historického centra Starého Istanbulu v okolí antického Hippodromu , kde uvidíme např. Egyptský obelisk nebo německou fontánu, krásná Modrá mešita s hrobkou sultána Ahmeda I. - modré glazované dlaždice a šest minaretů, byzantský kostel ze 6. stol. Malá Hagia Sofia a nejslavnější chrám Byzantské říše Hagia Sofia - "chrám Boží moudrosti" - jedna z nejznámějších sakrálních staveb světa, stojící ve čtvrti Sultanahmet, nepřestává ohromovat svou elegantní architekturou a propracovanými detaily. Návštěva Archeologického muzea s významnou sbírkou antického umění a největší mešity v Istanbulu – SULEJMANOVY mešity (Süleymaniye Camii). Podvečerní procházka po březích zátoky Zlatý roh s rušným Galatským mostem s kavárnami a restauracemi. Projdeme se do čtvrti GALATA s její dominantou Galatskou věží. Den můžeme zakončit v hospůdce na oblíbeném tureckém pivě Efes.
3. den: Rozsáhlý palác TOPKAPI v místě zvaném Serailový mys, kde se střetává Marmarské moře, Bospor a Zlatý roh, po dlouhá staletí rezidence osmanských sultánů (řada nádvoří s výhledem na Marmarské moře, klenotnice sultánů, zbrojnice, obrazárna, sbírky porcelánu, možnost návštěvy harému). Odpoledne Yerebatanská cisterna (antická podzemní zásobárna vody), Egyptský bazar s Novou mešitou a orientální atmosféra Velkého BAZARU – Kapali Çarşisi, nacházejícího se ve staré části Istanbulu, v objektu tržnice pocházející z 15. století, rozlehlá soustava uliček a průchozích domů s více než 4500 obchůdky, restauracemi, kavárnami. Fakultativně podvečerní plavba po Bosporu , shlédneme památky na břehu Bosporu včetně paláce Dolmabahce , mešity Ortakoy , pevnosti Rumeli .
4. den: Snídaně, dle letového řádu individuální volno v Istanbulu, transfer na letiště a odlet.

září 2024

26.09. - 29.09.24 čtvrtek - neděle
snídaně letecky (Praha)
19 690 Kč
cena za 4 dny (3 noci)

říjen 2024

26.10. - 29.10.24 sobota - úterý
snídaně letecky (Praha)
19 690 Kč
cena za 4 dny (3 noci)

listopad 2024

21.11. - 24.11.24 čtvrtek - neděle
snídaně letecky (Praha)
18 690 Kč
cena za 4 dny (3 noci)

Cena zahrnuje

 • 3x snídani,
 • kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti,
 • let. taxy a poplatky,
 • průvodce CK
 • transfer z/na letiště v Istanbulu,

Cena nezahrnuje

 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Fakultativní příplatek:
 • fakultativní výlety,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
 • vstupné,
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ