Švýcarsko A Glacier Express


 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy
  • Supertipy

Oblíbený poznávací zájezd do Švýcarska 2024. Poznáme zemi jedinečných přírodních krás v pestrých barvách léta a jeho železniční nej. Nejstrmější zubačku světa na Pilatus. Přes sto let starou zubačku na TOP OF EUROPE Jungfraujoch, nejvýše položená železniční stanice v Evropě, v oblasti věčného sněhu a ledu. Svezeme se i moderním Glacier expressem "nejpomalejším rychlíkem světa".

Poznávací zájezdy do Švýcarska provází Petr Horák

Luzern - Pilatus - Grindelwald - Jungfrauregion - Kleine Scheidegg - Jungfraujoch - Trümmelbaschské vodopády - Fiesch – Wallis – Zermatt - Gornergratt – Klein Matterhorn - Brig – panoramatická jízda Glacier Expressem: Andermatt - Oberalppass – Disentis – průsmyk Albula - St. Moritz - Vadúz

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 16.07. - 21.07. Odjezd A + Plzeň
05.08. - 10.08. Odjezd A + Plzeň

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování: různé

hotel

UBYTOVÁNÍ
3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím.

STRAVOVÁNÍ
3x snídaně a 1x večeře. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: 1. den zájezd: Odjezd ve večerních hodinách (cca v 01:00 hod. překročení hranic z ČR). 2. den zájezd: Ráno příjezd do historického centra země LUZERN - středověké Staré město proslavené dřevěnými mosty Kapellbrücke a Spreuerbrücke přes řeku Reuss, městské opevnění, hlavní náměstí Weinmarkt s pozdně renesanční radnicí a pro zájemce největší švýcarské dopravní muzeum, variantně doporučujeme fakultativně tzv. ZLATÝ OKRUH výjezd lanovkou na PILATUS , lodí po Vierwaldstättském jezeře, dále zubačkou (nejstrmější ozubnicová trať na světě) a dolů lanovou dráhou. Odjezd na ubytování. 3. den zájezd: Centrum Bernských Alp GRINDELWALD . Lehká pěší turistika v gigantické kulise, v oblasti horských čtyřtisícovek JUNGFRAUREGIONU . Fakult. vyjedeme zubačkou přes KLEINE SCHEIDEGG , horou EIGEREM s překrásnými vyhlídkami na ledovce a věčný sníh, do nejvýše položeného nádraží v Evropě (3454 m n.m.) na JUNGFRAUJOCH – Top of Europe . Ostatní mohou přejet i busem. Při zpáteční cestě navštívíme skalní TRÜMMELBASCHSKÉ VODOPÁDY . Odjezd přes úchvatné vysokohorské sedlo Grimselpass na ubytování do hotelu*** ve FIESCHI . 4. den zájezd: Návštěva kantonu WALLIS s deseti nejvyššími horami Švýcarska. Celodenní program v oblasti alpských velikánů, přejezd do TÄSCHE a následně vlakem do ZERMATTU na úpatí MATTERHORNU , nejkrásnější hory Evropy. Prohlídka malebného městečka, které si i přes turistický ruch uchovává kouzlo pravé švýcarské horské vesnice. Fakultativní výlet horským vlakem do GORNERGRATTU (3100 m n. m) nebo lanovkou na KLEIN MATTERHORN , odkud můžeme obdivovat svět alpských velikánů v kraji věčného ledu. Návrat na hotel. 5. den zájezd: Ráno jízda panoramatickým vláčkem "nejpomalejším rychlíkem světa" GLACIER EXPRESSEM z ANDERMATTU do St. Moritzu, úsek je považován za nejkrásnější a jízda trvá cca 6 hod. Nejvyššího bodu trasy dosáhneme v OBERALPPASS (2033 m n. m), sjezd do DISENTISU s monumentálním benediktinským klášterem a projedeme krásnou Rýnskou soutěskou, cesta dále pokračuje mezi památkami kantonu Graubünden , průsmykem ALBULA (UNESCO), kde se vlak "kroutí" v točitých tunelech a překonává řadu mostů a galerií. Cestu ukončíme ve městě ST. MORITZ . Krátce navštívíme VADÚZ , hlavní město jednoho z evropských ministátů LICHTENŠTEJNSKA . Následuje odjezd do ČR. 6. den zájezd: Předpokládaný příjezd v ranních hodinách, Praha cca v 6:00 hod. a dále dle míst nástupů.

Slevy

 • 3. osoba na pokoji 800 Kč

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK i svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy) ,
 • vláček Täsch – Zermatt a zpět,
 • 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 2x hotel ve Fieschi, sauna, WiFi a 1x v oblasti Innertkirchenu),
 • 3x snídani,
 • 1x večeři,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • lanovky,
 • fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Poznámka: Glacier Express – jízdenka a rez. poplatek 2900 Kč dospělý, 2200 Kč do 24,9 let – rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1 měsíc před odjezdem. Aktuálně nejsou ceny na rok 2024 zveřejněny, cena je pouze orientační a vychází z ceny roku 2023. O aktuální ceně budeme informovat
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 2700 Kč (pouze po ověření v CK),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč,
 • Glacier Express – jízdenka a rez. poplatek 2900 Kč dospělý, 2200 Kč do 24,9 let – rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1 měsíc před odjezdem. Aktuálně nejsou ceny na rok 2024 zveřejněny, cena je pouze orientační a vychází z ceny roku 2023. O aktuální ceně budeme informovat
 • 2x večeře ve Fieschi 1600 Kč (jednoduchá polopenze)
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2023) – ceny v CHF
 • Jungfraujoch 111 CHF Zlatý okruh - Pilatus 80 CHF Městský bus u Pilatusu 4,10 CHF Gornegratt 126 CHF Klein Matterhorn 120 CHF Trümmelbachské vodopády 14 CHF
 • Vstupy rezervované předem v CK (nutná rezervace min. 1 měsíc předem)
 • Glacier Express – jízdenka a rez. poplatek 2900 Kč dospělý, 2200 Kč do 24,9 let – rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1 měsíc před odjezdem. Aktuálně nejsou ceny na rok 2024 zveřejněny, cena je pouze orientační a vychází z ceny roku 2023. O aktuální ceně budeme informovat DOPORUČENÉ KAPESNÉ Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 500 CHF a cca 30 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • MĚNA A KURZ
 • Švýcarský frank (značení CHF), 1 CHF = cca 23 Kč
 • EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč