To nejlepší z Petrohradu + MOSKVA + JANTAROVÁ KOMNATA (letecky z Prahy)


 • ubytování: hotel ***ubytování: hotel ***
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy

Dvě nejkrásnější ruská města a největší z pokladů Ruska – smršť zážitků pro nadšené cestovatele. Jdeme na to! Objevíte skrytá zákoutí Petrohradu, projdete se po Něvském propektu a nevyjdete z úžasu nad díly Ermitáže či nad krásou chrámu Vzkříšení Krista. Nevynecháte moskevský Kreml, poplujete do úchvatných Petrodvorců a vydáte se do Carského Sela s Kateřinským palácem. Připraveni zažít Rusko? Dopřejte si Petrohrad, Moskvu i Jantarovou komnatu v jednom!

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příletu a odletu jsou určeny aktuálním letovým řádem. Ubytování je vždy možné po 14. hodině, do této doby je možné si na hotelu uschovat zavazadla.


V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel samostatně.


Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Vstupné: Tyto vstupenky do vybraných památek a případné fakultativní výlety si můžete před zájezdem u nás přiobjednat. S možností prohlídky je počítáno v programu zájezdu. Klienti, kteří se prohlídky nezúčastní, mohou tento čas využít např. vlastním volným programem:

Fakultativní výlet do Carského Sela vč. Jantarové komnaty

Dospělý 1900.00 Kč
Dítě 1770.00 Kč
Senior 1770.00 Kč

Cestovní pojištění: Srovnání pojištění

Stravování: snídaně

snídaně v hotelu
v průběhu prohlídky bude možné zakoupit jídlo během některé z přestávek na místech s možností občerstvení

Ubytování: hotel ***

3* hotely v blízkosti centra Petrohradu a Moskvy
hotel je dostupný metrem do centra města

Program zájezdu

1. den: Přílet do Moskvy, přesun na hotel a ubytování. Dle časových možností se vydáme na podvečerní procházkou městem. Dle letového řádu a časových možností se po ubytování v Moskvě vydáme do centra města a zájemci si mohou dopřát typickou ruskou večeři ve čtvrti Arbat. Ulice Arbat patří k  nejstarším ulicím   v Moskvě  a její počátky sahají až do 15. století, kdy vznikla z obchodní cesty z Moskvy směrem na Smolensk. S touto třídou je též spjat  ruský básník Alexandr Sergejevič Puškin , který pobýval v domě číslo 53 a má zde své muzeum a památník. Dnes je tato rušná ulice jedním z nejnavštěvovanějších míst města. Najdete tu bezpočet hospůdek, kavárniček a obchodů se suvenýry, všude narazíte na místní umělce, kteří hrají na různé hudební nástroje a malují obrazy. Ve večerních hodinách návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně.
2. den: Dnes se budeme věnovat Moskvě a jejím nejznámějším místům jako např. Mauzoleum V. I. Lenina, Kreml či chrám Vasila Blaženého. Ráno se vydáme na  notoricky známé  Rudé náměstí, na němž se odehrály podstatné okamžiky z dějin města. Zájemci se budou moci podívat do kontroverze budícího Mauzolea V. I. Lenina. Neunikne nám ani směsice barev a tvarů v podobě impozantního chrámu Vasila Blaženého, uvidíme Kazaňský kostel a budeme mít čas na prozkoumání  známého  obchodního domu GUM. Poté budeme pokračovat v  prohlídce v srdci Ruska,  Kremlu, odkud je celá federace ovládána již po staletí. Zde uvidíme hlavní Chrámové náměstí se čtyřmi nádhernými pravoslavnými chrámy, sídlo prezidentského úřadu, hlavní  chrám Nanebevzetí Panny Marie i největší zvon na světě, Car .  Následně půjdeme k budově slavného  „Velkého divadla“ , Bolšoj těatr a kolem  Státní dumy  se projdeme po ulici  Tverskaja , hlavní třídě s obchody a kavárnami, kterou lemují krásné měšťanské domy a paláce. Dorazíme až k památníku A. S. Puškina a budeme mít prostor k večeři s ochutnávkou některých ruských specialit nebo k nákupům. V případě zájmu lze absolvovat večerní vyhlídku na město z mrakodrapu Moscow City. Ve večerních hodinách návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně.
3. den: Dnes nás čeká plavba lodí včetně panoramatu řeky Moskvy a odpoledne návštěva Treťjakovské galerie. Po snídani se dopravíme centra města a projdeme si  starou kupeckou  čtvrť Kitaj Gorod s množstvím historických domů a muzeí. Zavítáme také do zbrusu nového a ultramoderního parku Zaryadye, kde budeme moct obdivovat panorama Kremlu a centra města z  unikátního vysokého mostu , který vede jen do poloviny řeky Moskvy. Poté se vydáme k ohromnému   chrámu Krista Spasitele, který vévodí panoramatu řeky Moskvy, a jeho původní stavba měla oslavovat ruské vítězství nad Napoleonem. Stalin tento chrám nechal strhnout, současná budova je replikou z konce 90. let. Poté vyrazíme na vyhlídkovou plavbu lodí, během níž uvidíme významné památky tím nejlepším možným způsobem –  z hladiny řeky Moskvy .  Odpoledne si zájemci budou moci užít  návštěvu světoznámé Treťjakovské galerie , nejslavnějšího muzea v Moskvě, ve kterém lze vidět cenné ikony a obrazy ruských malířů od středověku až do počátku 20. století. Kolem galerie narazíme na velké množství restaurací a kaváren, v nichž se budeme moci po kulturním zážitku občerstvit.  Na závěr dne nás čeká  okružní jízda moskevským metrem , které je jedním z turistických magnetů města. Jeho stanice jsou opravdovými uměleckými díly a leckteré byly zapsány i na  seznam světového dědictví UNESCO.  Ve večerních hodinách návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně.
4. den: Přejezd vlakem z Moskvy do Petrohradu. Po ubytování si ještě užijeme příjemnou procházku po Něvském prospektu v centru města. Vlaky Sapsan  nasazené na trati Moskva–Petrohrad  dosahují rychlosti až 250 kilometrů   za hodinu  a představují to nejmodernější, co můžete na ruských kolejích vidět. Cesta vlakem trvá cca čtyři hodiny. Po příjezdu následuje ubytování v hotelu. V podvečer se vydáme na příjemnou procházku po  Něvském prospektu , hlavní petrohradské tepně, která vede od Palácového náměstí a je plná kaváren, restaurací a historických budov. Během prohlídky navštívíme Kazaňskou katedrálu z počátku 19. století, kterou  obepíná nádherná kolonáda . V katedrále probíhá nepřetržitá bohoslužba a je v ní skryta vzácná ikona Matky Boží Kazaňské. Dále se přesuneme ke starému kupeckému dvoru Gostinyj dvor a navštívíme také pestrobarevný chrám Vzkříšení Krista na Krvi stojící na  Gribojedově kanále . Ve večerních hodinách návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně.
5. den: Dnešní den věnujeme procházce městem a nejvýznamnějším petrohradským pamětihodnostem, v čele se Zimním palácem ukrývajícím slavnou obrazárnu Ermitáž. Ráno se vydáme ke katedrále sv. Izáka, která je druhou nejvyšší pravoslavnou katedrálou na světě. Poté nás bude čekat prohlídka  Palácového náměstí , nejdůležitějšího prostranství města. Zde se v minulosti slavilo, demonstrovalo a carové odtud mluvili k lidu. Uprostřed náměstí se tyčí  Alexandrův sloup  se sochou anděla na vrcholu, který byl vztyčen na památku vítězství nad Napoleonem. Zájemci budou moci navštívit jednu z  nejslavnějších a největších uměleckých galerií na světě  Ermitáž, která sídlí v prostorách Zimního paláce. Čekají tu na nás miliony exponátů ve více než 300 sálech a bude na každém z nás, kterou část úchvatné sbírky se rozhodneme prozkoumat. V odpoledních hodinách se podíváme ke slavnému křižníku Aurora, který v roce 1917 vypálil salvy a dal tím pokyn k zahájení útoku na Zimní palác a rozpoutání revoluce. Zájemci se na závěr dne budou moci vydat na  plavbu lodí po petrohradských kanálech , konkrétně po Gribojedově kanále, kanále řeky Mojky a řece Něvě.  Ve večerních hodinách návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně.
6. den: Ráno se vypravíme na fakultativní výlet k Carskému Selu ukrývající dechberoucí Jantarovou komnatu. V noci nás pak v Petrohradu čeká prohlídka otevřených mostů nad řekou Něvou. Po snídani se vydáme směrem na jih od Petrohradu. Dorazíme k usedlosti Carské Selo,  rozsáhlé letní carské rezidenci  obklopené parkem a zahradami. Společně navštívíme  Kateřinský palác a světoznámou  Jantarovou komnatu, která byla původně vyrobena v dnešním Německu, ale později byla darována carovi Petru Velikému a převezena do Ruska. Na výzdobu komnaty bylo použito celkem šest tun cenného jantaru. Po prohlídce komnaty se vydáme na  procházku po přílehájícím palácovém parku . Dále bude možné individuálně navštivit i vedlejší  Alexandrovský park , kde se nachází Alexandrovský palác či například 12 malých domečků postavených v čínském stylu.  V odpoledních hodinách se vrátíme zpět do Petrohradu, kde nás čeká večerní individuální volno, které bude každý moci využít podle libosti. Později se zájemci mohou zúčastnit  noční prohlídky otevřených zvedacích mostů nad Něvou , které jsou hlavně za bílých petrohradských nocí jedním z hlavních magnetů města. V pozdních večerních hodinách návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně.
7. den: Dnes uvidíme hrobky ruských carů v katedrále sv. Petra a Pavla. Odpoledne poplujeme rychlolodí do Petrodvorců, „ruského Versailles“, kde nás čeká návštěva rozsáhlého palácového areálu. Ráno se vydáme k Petropavlovské pevnosti, která je vstupní branou do města. V průběhu staletí sloužila nejrůznějším účelům, dnes je součástí komplexu Historického muzea. Půjdeme společně přes Strelku   Vasiljevského ostrova  ke  katedrále sv. Petra a Pavla .   Zde se nachází hrobky mnoha ruských carů a členů carských rodin, mimo jiné  hrobka Petra Velikého a Kateřiny Veliké  nebo hrobka celé vyvražděné rodiny posledního ruského cara Mikuláše II. Odpoledne nás čeká  plavba rychlolodí do  Petrodvorců, kterým se říká „ruské Versailles“. Zde se nachází impozantní  Velký palác Petra Velikého , někdejší carská rezidence, na jejíž výstavbě se podíleli umělci a řemeslníci z celé Evropy. Jistě neodoláme procházce po zámeckém parku. Pro něj je charakteristické zejména velké množství fontán, celkem byste jich tady napočítali na 170. Dechberoucí je pak zejména tzv. Velká kaskáda – soubor sedmi desítek fontán doplněný o pozlacené sochy bohů a mytologických postav. Po návratu možnost individuálního programu a ve večerních hodinách návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně.
8. den: Dle letového řádu po snídani individuální program nebo rovnou transfer z hotelu na letiště a odlet zpět do ČR.

květen 2021

24.05. - 31.05.21 pondělí - pondělí
snídaně letecky
Sleva 9% 33 990 Kč 30 990 Kč
cena za 8 dní

červen 2021

14.06. - 21.06.21 pondělí - pondělí
snídaně letecky
Sleva 9% 33 990 Kč 30 990 Kč
cena za 8 dní
28.06. - 05.07.21 pondělí - pondělí
snídaně letecky
Sleva 9% 33 990 Kč 30 990 Kč
cena za 8 dní

červenec 2021

12.07. - 19.07.21 pondělí - pondělí
snídaně letecky
Sleva 9% 33 990 Kč 30 990 Kč
cena za 8 dní

srpen 2021

09.08. - 16.08.21 pondělí - pondělí
snídaně letecky
Sleva 9% 33 990 Kč 30 990 Kč
cena za 8 dní

září 2021

06.09. - 13.09.21 pondělí - pondělí
snídaně letecky
Sleva 9% 33 990 Kč 30 990 Kč
cena za 8 dní

Cena zahrnuje

 • letenka Praha – Moskva a Petrohrad – Praha se všemi poplatky
 • kabinové a odbavované zavazadlo dle pravidel pro přepravu zavazadel (viz níže)
 • doprava autobusem z letiště do hotelu a zpět
 • 3x ubytování v 3* hotelu v Moskvě
 • 4x ubytování v 3* hotelu v Petrohradě
 • 7x snídaně
 • vlaková jízdenka z Moskvy do Petrohradu
 • průvodcovské služby

Cena nezahrnuje

 • vízum do Ruska: 2 400 Kč/os
 • doporučené kapesné: minimálně 24 000 RUB/os./pobyt
 • jízdné v navštívených městech
 • vstupné na místě
 • výlet do Petrodvorců
 • fakultativní výlet do Carského Sela
 • cestovní pojištění
 • Příplatek za jednolůžkový pokoj: 4 900 Kč