Rusko - Moskva A "zlatý Prsten" Ruska


 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Není určeno k proviznímu prodeji

Zájezd nám umožní důkladnější poznání hlavního města Ruska i mimo frekventované turistické trasy. Poznáme jeho architektonickou rozmanitost od starobylých památek, až po supermoderní stavby. Pocítíme osobitou atmosféru, kterou město skýtá svým obyvatelům. Ve městech Zlatého kruhu zavítáme do míst, kde se začala psát historie Velké Rusi, jak líčí hrdinský epos z 12. stol. Slovo o pluku Igorově, nalezený ve městě Jaroslavl. Budeme fascinováni památkami, které nám tuto dobu přiblíží.

Zájezdy provází PhDr. Tomáš Jeřábek, kvalifikovaný historik umění

Moskva – Sergijev Posad – Rostov Veliký – Jaroslavl – Suzdal – Vladimir

Vstupní vízum: Na vyřízení ruského víza je třeba (vyřizuje CK):

Cestovní pas (+ kopii dvojstránky s fotografií) s minimálně jednou volnou dvou-stránkou určenou pro víza. Platnost cestovního pasu musí minimálně o 6 měsíců přesahovat platnost uděleného víza
Vízový formulář vyplněný na webových stránkách Ruského vízového centra vytištěný a vlastnoručně podepsaný žadatelem
Barevnou fotografii (nikoli vytištěnou nebo okopírovanou z tiskárny) o rozměru 3,5 x 4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy (výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i v cestovním dokladu)

Časový posun, počasí: ČASOVÝ POSUN
Moskva je v časovém pásmu GTM +3, v době letního času je zde proto o hodinu více než v České republice. V době zimního času o 2 hodiny více než ČR.

Doprava: letecky

Nástupní místa: 19.07. - 25.07. odjezd L2, L3

letecky na trase Praha – Moskva - Praha, po destinaci se budeme pohybovat autobusem.

Ubytování: různé

hotel***

UBYTOVÁNÍ
6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
6x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

7. den: Ráno transfer na letiště, dopoledne přílet do Prahy.

19.07. - 25.07.21 pondělí - neděle
snídaně letecky (Praha)
25 490 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)

Slevy

 • SLEVA 55+ ze základní ceny 2%

Cena zahrnuje

 • 6x snídani,
 • 6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí (povinné z důvodu vyřízení víza),
 • leteckou přepravu Praha – Moskva - Praha,
 • letištní taxy,
 • okružní jízdu Moskvou a dopravu busem dle programu,
 • průvodce CK,
 • transfery z/na letiště,
 • veškeré vstupy ve městech Zlatého prstenu (mimo Moskvy) uvedené v programu

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 3200 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • 3lůžk. pokoj bývá většinou formou 2lůžk. pokoje s přistýlkou
 • 5x večeře 2040 Kč,
 • Balíček vstupů Kreml 2100 Kč – cena zahrnuje vstup do Kremlu, Zbrojnice Kremlu a Diamantového fondu, vč. sluchátek. (Vstup je nutno objednat nejpozději měsíc před odjezdem.)
 • Balíček vstupů Kreml 2100 Kč – cena zahrnuje vstup do Kremlu, Zbrojnice Kremlu a Diamantového fondu, vč. sluchátek. (Vstup je nutno objednat nejpozději měsíc před odjezdem.)
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • POZNÁMKA:
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • Připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč,
 • Skupinové turistické vízum do Ruska 1990 Kč/os. (o potřebných formalitách nutných k vyřízení víza do Ruska budete včas informováni)
 • vstupné vč. rezervačních poplatků,