Rusko - Jezero Bajkal, Tunkinsky Np


 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Není určeno k proviznímu prodeji

Sibiř a jezero Bajkal, tyto pojmy zná snad každý. Jsou pro nás tak vzdálené a nepředstavitelné. Vydejte se tedy s námi do jižní části východní Sibiře, na rozhraní Burjatské republiky a Irkutské oblasti v Rusku, k nejhlubšímu a nejstaršímu jezeru světa, jehož stáří se odhaduje na 25 až 30 milionů let, kde se tato "perla Sibiře" stala domovem bajkalské endemické rybě omulovi a sladkovodnímu tuleni bajkalskému. Poznávací zájezd k jezeru Bajkal, to jsou nekonečné lesní pláně jen minimálně zasažené civilizací, jezero s rozlohou bezmála poloviny území naší republiky, hloubkou 1642 m a vodou čistou tak, že ani není vhodná pro lidský organismus. Pokud se rozhodnete toto tajemno prolomit, na vlastní oči se přesvědčíte, jak moc jsou tyto oblasti s námi spojeny, ať již působením Československých legií nebo postavou spisovatele Jaroslava Haška.


Poznávací zájezd do Ruska - jezero Bajkal, Tunkinsky NP a poloostrov Olchon provází Petr Horák , garance skupiny max. 12 osob.

Moskva – Irkutsk – jezero Bajkal – skanzen Talcy – Listvjanka – Krugobajkalská železnice – Kultuk – Tunkinsky NP – Aršan – Badary - Zlatá Horda - ostrov Olchon - Chužir – Mys Burchan - Šamanská skála

Vstupní vízum: o potřebných formalitách nutných k vyřízení víza do Ruska budete včas informováni

Časový posun, počasí: ČASOVÝ POSUN
Irkutsk je v časovém pásmu GTM +8, v době letního času je zde proto o 6 hodin více než v České republice. V době zimního času o 7 hodin více než ČR.

Doprava: letecky

Nástupní místa: 19.07. - 27.07. Odjezd L2, L3

letecky na trase Praha – Moskva – Irkutsk – Moskva – Praha vč. letištních transferů, po destinaci se budeme pohybovat místní dopravou, lodí a vlakem.

Ubytování: různé

Poznámka: 3lůžk. pokoj bývá většinou formou 2lůžkového pokoje s přistýlkou

hotel

UBYTOVÁNÍ
8x ubytování v hotelu**/*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
8x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy s českým průvodcem do Moskvy a následný let do města IRKUTSK . Večer transfer do hotelu, ubytování, případná večeře.
2. den: Po snídani odjezd autobusem k jezeru BAJKAL (UNESCO). Cestou prohlídka pozoruhodného skanzenu Talcy – tradiční obydlí a zvyky původních sibiřských kmenů. Ubytování v hotelu v městečku LISTVJANKA na břehu jezera, nádherná okolní příroda, akvárium s bajkalskými tuleni, zajímavé muzeum Bajkalu.
3. den: Celodenní výlet po západním břehu Bajkalu historickou KRUGOBAJKALSKOU ŽELEZNICÍ , projížďka s četnými zastávkami a vyhlídkami , focení z plošiny přímo na lokomotivě. Vzpomeneme osud stavitelů – vězňů, ale také slavnou historii československých legií , které vybojovaly na Bajkalu jedinou námořní bitvu v českých dějinách. Součástí vyhlídkové jízdy je oběd v restauraci během zastávky. Večer ubytování v hotelu v osadě KULTUK , v nejzápadnějším cípu ostrova.
4. den: Cesta autobusem do míst, kde se setkává tajga se stepí . Divoké přírodní scenérie, hory vysoké přes 3000 m, hluboká ledovcová údolí, horké prameny a vodopády, to je TUNKINSKY NP rozkládající se v Burjatské republice . Návštěva radio-astrofyzikální observatoře BADARY , jednoho z pracovišť Ruské akademie věd. Proti proudu řeky Irkut přijedeme do lázeňského městečka ARŠAN na úpatí pohoří SAJAN , ubytování v hotelu. Procházka ke klášteru Aršanský Dacan a následně pak kaňonem řeky Kyngarga s nespočtem kouzelných tůní a vodopádů.
5. den: Rozloučení s NP Tunkinsky a odjezd autobusem do města IRKUTSK , města uprostřed Sibiře na soutoku řek Angary a Irkut. Prohlídka města nás zavede do historického centra, kde najdeme staré předrevoluční kupecké domy a kavárny, z období carského Ruska pak panská sídla vysídlených děkabristů, živoucí skanzen původních dřevěných domů nebo unikátní příklad sibiřského baroka chrám Zjevení . Ubytování v hotelu.
6. den: Plavba rychlou lodí "Kometa" z Irkutska po řece Angara a následně po jezeře BAJKAL na ostrov OLCHON. Odpoledne ubytování v hotelu ve správním centru ostrova CHUŽIR . Procházka ke svatyni všech náboženství, ŠAMANSKÁ SKÁLA na Mysu Burchan , kde podle legend dlí vládce ostrova Chan-Choto Babaj. Muzeum N. M. Revjakina zajímavá exkurze historií ostrova od Mongolů, Burjatů, až po neblaze proslulé stalinské gulagy.
7. den: Celodenní výlet po ostrově nás zavede až k severnímu MYSU KHOBOY . Součástí výletu je i piknik ve volné přírodě. Při pohledu na nedozírné vodní pláně Bajkalu pochopíme, proč je jezero přezdíváno mořem. Ostrov OLCHON je pozoruhodnou kombinací tajgy, stepi i malé pouště. Mimo vlastní malé jezero tu najdeme strmé skalní útesy čnící až 800 m nad vodní hladinu. Večer návrat na nocleh do Chužiru. Možnost ochutnat vyhlášeného omula, rybu, kterou nenajdeme jinde na světě.
8. den: Po snídani cesta legendárním UAZem k trajektu přes úžinu Maloe More a následně pak autobusem zpět do Irkutska . Cestou zastávka a oběd v etnografickém parku ZLATÁ HORDA s ukázkami rituálů, tanců a písní původních Burjatů, pro něž je šamanismus stále ještě tradičním náboženstvím. V podvečer IRKUTSK , projdeme se po kouzelné promenádě podél řeky Angary, připomeneme si místa spojená se zdejším "osvětovým" působením spisovatele Jaroslava Haška a samozřejmě neopomeneme navštívit vyhlášený trh s dary okolních řek a jezer.
9. den: Odlet z Irkutska přes Moskvu zpět do Prahy.

19.07. - 27.07.21 pondělí - úterý
snídaně letecky (Praha)
47 800 Kč
cena za 9 dní (8 nocí)

Cena zahrnuje

 • 3x oběd během výletů (Zlatá Horda, Krugobajkalská, Olchon),
 • 8x snídani,
 • 8x ubytování v hotelu**/*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • český průvodce,
 • jízdenku po Krugobajkalské železnici,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí (povinné z důvodu vyřízení víza)
 • leteckou dopravu Praha – Moskva – Irkutsk – Moskva – Praha vč. letištních tax,
 • místní průvodce,
 • transfery a veškerou silniční a lodní dopravu uvedenou v programu,
 • vstup do observatoře Badary,

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 7000 Kč (povinné při nedoobdsazení)
 • 8x večeře 2960 Kč
 • Fakultativní příplatek:
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • připojištění vyššího storna zájezdu 250 Kč,
 • skupinové turistické vízum do Ruska 1990 Kč/os. (o potřebných formalitách nutných k vyřízení víza do Ruska budete včas informováni)
 • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"