Rusko - Petrohrad, Klenot Na Něvě


 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Není určeno k proviznímu prodeji

Jedinečný a oblíbený poznávací zájezd do Petrohradu letecky s PhDr. Tomášem Jeřábkem, v jehož průběhu navštívíte světoznámé památky, přepychové paláce, poplujete lodí v Něvě a shlédnete slavné otevírání mostů na Něvě. Prohlédnete si sbírky šperků, cenností a uměleckých předmětů nevyčíslitelné hodnoty v Ermitáži a její Briliantové klenotnici, to vše podpořeno jedinečným přírodním úkazem bílých nocí a v doprovodu znamenitého průvodce. Navštivte s námi Petrohrad, velkolepé město odrážející majestátnost ruského impéria.

Poznávací zájezd do Petrohradu provází PhDr. Tomáš Jeřábek .

Časový posun, počasí: ČASOVÝ POSUN
Petrohrad je v časovém pásmu GTM +3, v době letního času je zde proto o hodinu více než v České republice. V době zimního času má Petrohrad o 2 hodiny více než ČR.

Doprava: letecky

Nástupní místa: 25.05. - 30.05. Odjezd L2
22.06. - 27.06. Odjezd L2
13.07. - 18.07. Odjezd L2
17.08. - 22.08. Odjezd L2
31.08. - 05.09. Odjezd L2

letecky na trase Praha - Petrohrad - Praha, po destinaci se budeme pohybovat autobusem.

Ubytování: různé

hotel

UBYTOVÁNÍ
5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
5x snídaně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: V doprovodu průvodce dopolední odlet z Prahy do PETROHRADU . Transfer do hotelu. Večer fakultativní výlet na noční otevírání mostů na Něvě . Autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním nasvíceným městem, chrám sv. Mikuláše a romantická místa na břehu kanálů – Petrohradské Benátky. Návrat do hotelu okolo 02:00 hod.
2. den: Celodenní prohlídka PETROHRADU (UNESCO), města založeného r. 1703 Petrem Velikým. Navštívíme Zaječí ostrov – historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla – hrobkou P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu. Světoznámá ERMITÁŽ v Zimním paláci , jednoho z nejslavnějších světových muzeí na honosném Palácovém nábřeží – bezkonkurenční sbírka uměleckých pokladů, včetně Briliantové klenotnice s její zlatou expozicí a protilehlé budovy Generálního štábu. Fakultativní lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty.
3. den: Půldenní výlet do městečka PUŠKIN (Carskoje selo), jehož parky a paláce byly budovány v době vrcholu carské moci. Navštívíme monumentální Kateřinský palác carevny Kateřinský II. Veliké , nevynecháme legendární Jantarovou komnatu . Krátká zastávka u carského sídla v GATČINĚ . Vesnici darovala r. 1765 Kateřina svému milenci knížeti Grigoriji Orlovovi. Po návratu do Petrohradu Jusupovský palác, jeden z nejkrásnějších paláců Petrohradu, kde údajně přišel o svůj život zhýralý G. Rasputin.
4. den: Dopoledne křižník Aurora , který spustil jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin, Ruské muzeum ve velkoknížecím Michajlovském paláci , jedna nejkrásnějších ukázek klasicistních paláců ve městě – unikátní sbírka ikon, slavné obrazy I. Repina, jako Burlaci na Volze a další, skvělá sbírka umění ruské avantgardy. Večer volný program, možnost návštěvy některého ze slavných petrohradských divadel (Alexandrovské, Michajlovské, Mariinské, Ermitážní).
5. den: Výlet do palácového a parkového komplexu PETRODVORCE , letní rezidence Petra Velikého na břehu Finského zálivu. Srdcem rozlehlých zahrad je Velká kaskádová fontána , nejimpozantnější soustava vodotrysků na světě, 37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků. Návrat do Petrohradu, odpoledne náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou sv. Izáka – z její kopule se skýtá fantastický výhled na město, sousední Admiralitu a Ermitáž. Něvský prospekt , nejslavnější ulice Petrohradu i Ruska, individuální volno. Skuteční fajnšmekři si mohou přijít na své v největším světovém muzeu antropologie a etnografie Kunstkamera, naproti Zimnímu paláci.
6. den: Snídaně, transfer na letiště a po poledni odlet do Prahy.

květen 2021

25.05. - 30.05.21 úterý - neděle
snídaně letecky (Praha)
Sleva 4% 23 990 Kč 22 990 Kč
cena za 6 dní (5 nocí)

červen 2021

22.06. - 27.06.21 úterý - neděle
snídaně letecky (Praha)
23 990 Kč
cena za 6 dní (5 nocí)

červenec 2021

13.07. - 18.07.21 úterý - neděle
snídaně letecky (Praha)
23 990 Kč
cena za 6 dní (5 nocí)

srpen 2021

17.08. - 22.08.21 úterý - neděle
snídaně letecky (Praha)
23 990 Kč
cena za 6 dní (5 nocí)
31.08. - 05.09.21 úterý - neděle
snídaně letecky (Praha)
23 990 Kč
cena za 6 dní (5 nocí)

Cena zahrnuje

 • 5x snídani formou bufetu,
 • 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • dopravu busem na výlety 3. a 5. den,
 • leteckou dopravu Praha – Petrohrad – Praha,
 • letištní taxy,
 • průvodce CK
 • transfer z/na letiště,

Cena nezahrnuje

 • 1lůžkový pokoj 4900 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 5x večeře o 3 chodech 1850 Kč,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Balíček vstupů Ermitáž 1300 Kč, cena zahrnuje vstup do Zimního paláce (rezidence ruských carů), Ermitáže a budov Generálního štábu, Briliantové a Zlaté klenotnice, vč. povinného průvodce a sluchátek
 • Balíček vstupů Ermitáž 1300 Kč, cena zahrnuje vstup do Zimního paláce (rezidence ruských carů), Ermitáže a budov Generálního štábu, Briliantové a Zlaté klenotnice, vč. povinného průvodce a sluchátek
 • fakult. služby
 • Fakultativní příplatek:
 • Jantarová komnata 890 Kč, cena zahrnuje vstup do Kateřinského paláce v Puškinu, zámeckého parku i návštěvu Jantar. komnaty, vč. povinného místního průvodce a sluchátek
 • Jantarová komnata 890 Kč, cena zahrnuje vstup do Kateřinského paláce v Puškinu, zámeckého parku i návštěvu Jantar. komnaty, vč. povinného místního průvodce a sluchátek
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 240 Kč,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • připojištění vyššího storna zájezdu +250 Kč,
 • Vízum do Ruska , od září 2019 je možné si vyřídit na http://electronic-visa.kdmid.ru pro Petrohradskou oblast elektronická víza individuálně. Tato víza jsou zdarma. Za poplatek 150 Kč/os. vyřídí víza cestovní kancelář. Potřebné informace k vyřízení víz obdržíte měsíc před odjezdem. Při objednávce zájezdu nahlaste číslo cestovního pasu a dobu jeho expirace. Pojištění pro cesty do zahraničí je podmínkou k vyřízení víza
 • vstupné vč. rezervačních poplatků,
 • Všechny výše uvedené vstupy je možno objednat nejpozději měsíc před odjezdem
 • Všechny výše uvedené vstupy je možno objednat nejpozději měsíc před odjezdem