Rusko - Moskva A Petrohrad


 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Není určeno k proviznímu prodeji

Jeden z nejúspěšnějších poznávacích zájezdů za poznáním dvou výjimečných metropolí Ruska. Petrohrad, jenž byl carem Petrem I. Velikým budován coby okno do Evropy. Město, které pro svou velkolepost a nádheru nemá srovnání. Shlédneme skvostné stavby vč. Ermitáže s Briliantovou a pokladnicí, zlatem oslňující Petrodvorce. V Puškinu si prohlédneme legendární Carskoje Selo s Jantarovou komnatou. Moskva nám učaruje historickými klenoty, jako Kreml s kremelskou Zbrojnici s poklady ruských carů, vč. nedávno zpřístupněného Diamantového fondu, Rudé náměstí s chrámem Vasila Blaženého, projdeme se po Starém Arbatu. V duchovním centru Ruska Sergijev Posad navštívíme Trojickosergijevský klášter. Toto je naše pozvání na poznávací zájezd Moskva a Petrohrad.

Poznávací zájezd Moskva a Petrohrad provází PhDr. Tomáš Jeřábek .

Časový posun, počasí: ČASOVÝ POSUN
Petrohrad je v časovém pásmu GTM +3, v době letního času je zde proto o hodinu více než v České republice. V době zimního času má Petrohrad o 2 hodiny více než ČR.

Doprava: letecky

Nástupní místa: 14.06. - 20.06. Odjezd L2
26.07. - 01.08. Odjezd L2
23.08. - 29.08. Odjezd L2

letecky na trase Praha - Moskva, zpět Petrohrad - Praha, po destinaci se budeme pohybovat autobusem a vlakem.

Ubytování: různé

hotel

UBYTOVÁNÍ
6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x v Moskvě, 4x v Petrohradě)

STRAVOVÁNÍ
6x snídaně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Ráno odlet s průvodcem z Prahy. Přílet do MOSKVY , transfer do hotelu, ubytování. První část prohlídky nejvýznamnějších památek města.
2. den: Návštěva moskevského Kremlu (UNESCO) - úchvatný soubor světských i náboženských staveb, chrámy Blagověščenský , Uspenský, Car – dělo a Car zvon, monumentální Chrámové náměstí s chrámem Zesnutí Bohorodičky – korunovační chrám carů, chrámem Zvěstování a chrámem Archanděla Michaela s náhrobky ruských knížat a carů. Budeme mít jedinečnou možnost navštívit Zbrojnici moskevského Kremlu - Oružejnaja palata, kde jsou uloženy poklady ruských carů a knížat, carské korunovační insignie, oděvy, kočáry a sáně, ohromující sbírka liturgických předmětů a dary cizích panovníků. Návštěva unikátního, nedávno zpřístupněného Diamantového fondu , kde jsou uloženy korunovační klenoty Romanovců, obří drahokamy, zlaté nugety a největší diamanty světa. Prohlídka největšího pravoslavného chrámu světa Krista Spasitele , památník Petra Velikého, komplex Rudého náměstí s chrámem Vasila Blaženého , mausoleem V. Lenina a obchodním domem GUM. Uličky centra Moskvy s chrámy a paláci – Varvarka, Iljinka, Dmitrovka. Večerní procházka po nejslavnější moskevské ulici Starý Arbat . Večer návrat do hotelu.
3. den: Výlet na sever od Moskvy – pravoslavný "Vatikán" SERGIJEV POSAD – návštěva Trojickosergijevského kláštera (UNESCO), nejvýznamnější klášter v Rusku, úchvatný příklad bohatosti náboženského života a uměleckých tradic pravoslavného Ruska, mohutné opevnění celého komplexu, kostel sv. Jana Křtitele , nad klášterními vraty velkolepý barokní refektář s pozlaceným ikonostasem, chrám sv. Trojice s výzdobou od A. Rubljova a D. Černého, chrám Zesnutí Bohorodičky a hroby Godunovových. Návrat do Moskvy a prohlídka Novoděvičího kláštera (UNESCO), největší klášterní komplex Moskvy s velkolepou barokní zvonici a chrám Smolenské ikony Bohorodičky . Novoděvičí hřbitov "ruský Slavín" s náhrobky slavných osobností politického, společenského či vědeckého života (Čechov, Šaljapin, Šostakovič, Chruščov, Molotov, Jelcin, Gogol…) Večer 4hodinová cesta rychlovlakem do Petrohradu. Transfer z nádraží do hotelu.
4. den: Celodenní prohlídka PETROHRADU (UNESCO). Město se rozkládá na nespočtu ostrovů v široké deltě řeky Něvy do Finského zálivu. Díky své přírodní poloze, velkoleposti a nádheře svých památek nemá srovnání s jiným městem Evropy. Navštívíme Zaječí ostrov , historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla – hrobka P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu. ERMITÁŽ (Zimní palác) , jedno z nejslavnějších světových muzeí na honosném Palácovém nábřeží s bezkonkurenční sbírkou uměleckých pokladů, včetně Briliantové klenotnice a expozic v budovách Generálního štábu. Fakultativní lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty Petrohradu. Večer návrat na nocleh.
5. den: Půldenní výlet do městečka PUŠKIN , jižně od Petrohradu, velkolepé sídlo ruských carů Carskoje Selo . Jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více, než zdejší paláce a parky. Prohlídka paláce Kateřiny II. Veliké – mistrovské dílo baroka s dechberoucí JANTAROVOU KOMNATU . Návrat do PETROHRADU , Křižník Aurora spustil jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin. Fakultativně výlet na noční otevírání mostů na Něvě . Autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním nasvíceným městem, chrám sv. Mikuláše a romantická místa na břehu kanálů – Petrohradské Benátky. Místa, kam Dostojevský zasadil děj románu Zločin a trest. Návrat do hotelu okolo 02:00 hod.
6. den: Výlet do impozantního palácového a parkového komplexu PETRODVORCE , letní rezidence Petra Velikého na břehu Finského zálivu. Srdcem rozlehlých zahrad je Velká kaskádová fontána (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Návrat do Petrohradu, odpoledne pak náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou sv. Izáka , z její kopule se skýtá fantastický výhled na město a sousední Admiralitu a Ermitáž. Něvský prospekt , nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno. Skuteční fajnšmekři si mohou přijít na své v největším světovém muzeu antropologie a etnografie Kunstkamera , naproti Zimnímu paláci.
7. den: Snídaně, transfer na letiště a odlet do Prahy.

květen 2021

31.05. - 06.06.21 pondělí - neděle
snídaně letecky (Praha)
28 990 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)

červen 2021

14.06. - 20.06.21 pondělí - neděle
snídaně letecky (Praha)
28 990 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)

červenec 2021

26.07. - 01.08.21 pondělí - neděle
snídaně letecky (Praha)
28 990 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)

srpen 2021

23.08. - 29.08.21 pondělí - neděle
snídaně letecky (Praha)
28 990 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)

Slevy

 • BONUS vstupné do Jantarové komnaty zdarma při objednání zájezdu do 10.2.2021

Cena zahrnuje

 • 6x snídani formou bufetu,
 • 6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x v Moskvě, 4x v Petrohradě),
 • dopravu na výlety - Sergijev Posad, Petrodvorce, Puškin,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí (povinné z důvodu vyřízení víza),
 • leteckou přepravu Praha – Moskva, Petrohrad - Praha,
 • letištní taxy a poplatky,
 • lístek rychlovlakem Moskva - Petrohrad,
 • průvodce CK
 • transfery z/na letiště a z vlaku na hotel,

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk .pokoj 5100 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 5x večeře 1800 Kč (mimo 3. dne)
 • Balíček vstupů Ermitáž 1300 Kč – cena zahrnuje vstup do Zimního paláce (rezidence ruských carů), Ermitáže a budov Generálního štábu, Briliantové klenotnice s její zlatou expozicí, vč. povinného průvodce a sluchátek
 • Balíček vstupů Ermitáž 1300 Kč – cena zahrnuje vstup do Zimního paláce (rezidence ruských carů), Ermitáže a budov Generálního štábu, Briliantové klenotnice s její zlatou expozicí, vč. povinného průvodce a sluchátek
 • Balíček vstupů Kreml 2100 Kč – cena zahrnuje vstup do Kremlu, Zbrojnice Kremlu a Diamantového fondu, vč. sluchátek
 • Balíček vstupů Kreml 2100 Kč – cena zahrnuje vstup do Kremlu, Zbrojnice Kremlu a Diamantového fondu, vč. sluchátek
 • Fakultativní příplatek:
 • Jantarová komnata 890 Kč – cena zahrnuje vstup do Kateřinského paláce v Puškinu, zámeckého parku i návštěvu Jantar. komnaty, vč. povinného místního průvodce a sluchátek
 • Jantarová komnata 890 Kč – cena zahrnuje vstup do Kateřinského paláce v Puškinu, zámeckého parku i návštěvu Jantar. komnaty, vč. povinného místního průvodce a sluchátek
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč,
 • Skupinové turistické vízum do Ruska 1990 Kč/os. (o potřebných formalitách nutných k vyřízení víza do Ruska budeme včas informovat)
 • vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Všechny výše uvedené vstupy je možno objednat nejpozději měsíc před odjezdem
 • Všechny výše uvedené vstupy je možno objednat nejpozději měsíc před odjezdem