Velký okruh Rumunskem

od 8 990 Kč

 • ubytování: hotel ***ubytování: hotel ***
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy
  • Není určeno k proviznímu prodeji

Poklady rumunských Karpat, hory a kláštery Draculovy Transylvánie

V posledních letech zaznamenalo Rumunsko prudký turistický rozvoj. Už se nemusíte obávat prázdných obchodů, rozbitých silnic a obtěžování místních obyvatel. Tato doba už je pryč. Naopak budete překvapeni, že se domluvíte rusky, německy i anglicky, že všechna turistická místa jsou přístupná po nových silnicích. V zemi fungují služby, restaurace a hotely na velmi dobré úrovni. Vyzkoušejte nová nepoznaná místa.

Doprava: autokarem

trasa Plzeň – Rokycany – Beroun – Praha (cca 23.30 hod.)

Program zájezdu

1. den: Odjezd ve večerních hodinách po trase Plzeň – Rokycany – Beroun – Praha (cca 23.30 hod.)(možnost přistoupit na trase po dohodě s CK). Přejezd přes Slovensko a Maďarsko.
2. den: V ranních hodinách zastávka v Budapešti. Výjezd na Citadelu vysoko nad městem s fascinujícím výhledem na probouzející se město. Přejezd přes známý Alžbětin most do centra města – zastávka u hlavní městské tržnice překypující ruchem a plné nejrůznějších dobrot a maďarských specialit. Odpoledne příjezd do prvního rumunského města ARADU – prohlídka města s dominující citadelou a zvláštně působícími stavbami. Večeře v hotelu a nocleh.
3. den: Snídaně. Přejezd do významného sedmihradského města DEVA, ve kterém vyjedeme lanovkou k bývalé turecké pevnosti, odkud se naskýtá nádherný výhled do okolní krajiny. HUNEDOARA – návštěva největšího rumunského hradu CORVIN, patřícímu rodu Matyáše Korvína. SIBIU – prohlídka bývalého hlavního města transylvánských Sasů – zbytky opevnění, hlavní náměstí Piata Mare s radniční věží a Brukenthalovým palácem, poblíž mohutný evangelický chrám z roku 1520, elegantní komplex okolo náměstí Piata Mica s železným mostem, Lhářovým mostem, tržnicí, schodišti, věžemi a přilehlými malebnými uličkami. Příjezd do hotelu, večeře a nocleh.
4. den: Snídaně. Přejezd okolo pohoří Fagaraš do oblasti horského městečka SINAII. Procházka k Sinaiskému klášteru. Královský zámek PELES s nádhernými bohatě zdobenými interiéry, který byl kdysi vládní odpočinkovou rezidencí Nicolae Ceauceska. Hrad BRAN ze 14. století mylně označován jako Draculův – sídlo královny Marie. V obci ukázky lidové architektury. Pohledy na pohoří Piatra Craiuli – mohutná vápencová hradba nad Zarnesti. Průjezd horským městečkem BUSTENI, které leží v blízkosti nejvyšších útesů Evropy u nádherných skalních útvarů známé Babelské sfingy. Návrat do hotelu na večeři a nocleh.
5. den: Snídaně. Prohlídka BRAŠOVA – hlavní náměstí Piata Sfatului, v centru náměstí stará radnice ze 16. století, gotický černý kostel s kolekcí tureckých koberců. PREJMER – opevněný saský kostel ze 13. století s věžemi a spižírnami. Průjezd panoramatickou horskou cestou okolo přehradního jezera BICAS pod vápencovým pohořím Ceahlau Bicaskou soutěskou, která je sevřena až 300 m vysokými skalami. Odjezd na ubytování v oblasti Suceavy, večeře a nocleh.
6. den: Snídaně. Okruh krajem Bukovina. Malované kláštery zapsané na seznamu UNESCO. Kláštery jsou situovány v malebné přírodě Karpatského podhůří. Fresky na klášterech jsou malované na vnějších zdech klášterů místními umělci. Speciální technika malby zajistila dochování fresek přes několik století trvající povětrnostní vlivy. MOLDOVITA - zachované fresky jsou rodokmen Kristův, dobývání Cařihradu a poslední soud. Přejezd přes horský předěl Culimania ke klášteru Sucevita s ojedinělou freskou Žebříku cností. Přejezd ke klášteru Voronet, jehož malby daly vzniknout malířskému termínu Voronetská modř. Přejezd průsmykem Prislop s panoramatickými výhledy na Karpaty do folklórní oblasti Maramureš - hornatý romantický kraj se zapomenutými vesničkami ležící u hranic s Ukrajinou. Nejvyšší vrchol je Faracaul (1962 m). Dojezd na ubytování a večeře.
7. den: Snídaně. Odjezd do VISEU, odkud turistickým vláčkem s parní lesní úzkorozchodnou železnicí údolím řeky Vaser až k ukrajinským hranicím. Dřevěné mosty, skalní tunely, pustina bez živáčka, dech beroucí panoramata klikatícího se údolí, které u koncové stanice Coman leží v nadmořské výšce 1000 m a je vzdálené od městečka Viseu de Sus 40 kilometrů. Po cestě je možno sledovat vrcholy hor, jako jsou Tiganului (1736 m), Toroioaga (1930 m) a Piciorul Caprei (1804 m). Cesta patří k nejmalebnějším úzkokolejným železnicím celé Evropy. Na konečné stanici možnost občerstvení. Po návratu z hor krátké volno před odjezdem do ČR (možnost individuální večeře apod.). Odjezd ve večerních hodinách.
8. den: Návrat do ČR v poledních hodinách.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Cena zahrnuje

 • dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem
 • průvodce
 • 5x ubytování v hotelu*** s polopenzí
 • kompletní „Cestovní pojištění“
 • pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

 • Turistický vláček a vstupné