Řecko - velký okruh - nejen za antickými památkami


 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Podrobný poznávací zájezd do Řecka seznamuje účastníky s mnoha nejen antickými památkami této středomořské země. Rozhodně zaujme hlavní město Athény se slavnou Akropolí a mnoho starověkých památek na Peloponésu. Romantiky nadchnou také skalní "zavěšené" kláštery Meteora nebo nádherně umístěná starověká věštírna v Delfách.

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Řecka (Soluň ). Přejezd do oblasti Kalambaky na nocleh.
2. den: Kláštery METEORA (UNESCO), tyčící se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Návštěva několika klášterů. Přejezd do olblasti Athén .
3. den: ATHÉNY (UNESCO) – metropole Řecka, která si z dob své největší slávy zachovala množství památek. Akropole s kolosálním Parthenónem, divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, aj.
4. den: Volný den. Fakultativní výlet na ostrovy: ostrov HYDRA, který si zachovává původní atmosféru a je rájem pěších turistů. Ostrov pistácií AIGINA, POROS s krásnými plážemi i archeologickými nalezišti.
5. den: Prohlídka poloostrova PELOPONÉS “kolébka civilizace”. Archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Octaviin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem. Starobylé MYKÉNY UNESCO) – opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác aj. NAVPLIO – elegantní malebné městečko pod pevností s nádhernou polohou, mramorem dlážděné chodníky.
6. den: OLYMPIE (UNESCO) - posvátný okrsek náboženství a sportu. Zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku.
7. den: Starověké DELFY (UNESCO) - posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos - Athénin chrám. Dojezd do Soluně.
8. den: Odlet do Prahy. V případě odpoledního letu návštěva SOLUNĚ (UNESCO) - druhé největší město Řecka - pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda, byzantské kostely aj.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Soluň - Praha
 • dopravu klimatizovaným autobusem po Řecku dle programu
 • 7x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 7x polopenzi
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupy cca 100 Euro + 90 Euro lodní výlet Aigina - nutno nahlásit zájem do CK nejpozději 14 dní před odletem, platba na místě
 • pobytovou taxu cca 15 Euro / pokoj (platí se na místě)

Výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna 15 000 Kč (příplatek: 280 Kč)
 • připojištění vyššího storna do 40 000 Kč (příplatek: 200 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení a na ověření v CK (příplatek: 3640 Kč)