Řecko - Athény, Mys Sunion


 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky

Oblíbený oznávací zájezd v době podzimních prázdnin do Řecka vás zavede za jedinečnými památkami antické řecké civilizace. Poznáte slavné Athény, kde se na nejvyšším a nejstrmějším místě svaté skály zvedá Parthenón, vrchol řecké antické kultury, Epidauros – ve své době významné kulturní a náboženské centrum, Mykény - mocenské centrum bývalé říše, kdy v době svého největšího rozkvětu ovládaly podstatnou část jižního Řecka včetně Iónských ostrovů a Kréty. Čeká vás elegantní Nafplio, první hlavní město Řecka a nedaleko Athén na romantickém mysu Sunion, jedno z nejkrásnějších míst řeckého světa, navštívíte Poseidonův chrám a pokocháte se jedinečnými výhledy na široké moře s mnoha ostrůvky.

Zájezdy provází Mgr. Dana Kelblová , garance malé skupiny.

Athény – mys Sunion – Poseidonův chrám - Starý Korint - Epidauros - Mykény - Nafplio

Doprava: letecky

Nástupní místa: 26.10. - 30.10. L1

letecky do Athén a zpět, po destinaci se budeme pohybovat autobusem/minibusem.

Ubytování: různé

2x Athény – hotel*** se nachází v klidné pěší ulici v centru Athén, v bezprostřední blízkosti náměstí Omonia. Všechny významné památky Athén jsou vzdálené (cca 5–20 min. chůze), stanice metra 2 min.
2x Peloponés – Tolo, hotel***.

UBYTOVÁNÍ
2x Athény – hotel*** se nachází v klidné pěší ulici v centru Athén, v blízkosti náměstí Omonia. Všechny významné památky Athén jsou vzdálené (cca 5–20 min. chůze), stanice metra 2 min.
2x Peloponés – Tolo, hotel*** .
- CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

STRAVOVÁNÍ
4x snídani, 2x večeři. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: 1. den zájezdu: Odlet s průvodcem do Athén. Transfer na hotel v centru města, ubytování. Dle časových možností první procházka řeckou metropolí s průvodcem. 2. den zájezdu: Celodenní prohlídka ATHÉN (UNESCO), světoznámá Akropole s kolosálním Parthenónem či Erechtheionem – nejposvátnější místo na Akropoli a také pohřebiště bájných králů polomýtických Athén, přilehlé archeologické památky a muzea – divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké s jedinečnými výhledy na Saronský záliv, ostrov Egina, Peloponnes, Pireus, Salamis, Egaleoské a Poikilské kopce, Propylaje, Beuléova brána. Na jižním svahu Dionýsovo divadlo – nejstarší divadlo na světě, chrám Dia Olympského - pozůstatky největšího chrámu své doby zasvěcenému samotnému Diovi, centrální náměstí Syntagma s budovou řeckého parlamentu, antická Agora a nejzachovalejší Hefaistův chrám , římská Agora s věží Větrů , Hadrianův oblouk, Panathénský stadion – starý olympijský stadion z roku 556 př. n. l., oválná stavba postavena z mramoru již více než 2500 let slouží stále původnímu účelu. V roce 2004 dokonce hostil část soutěží letních olympijských her (lukostřelbu). Z Panaténajského stadionu vždy odchází olympijský oheň do konkrétní hostitelské země. Monastiraki – živoucí srdce Athén, procházka historickými uličkami čtvrti Pláka , večerní Athény z vrchu Lykavittos (277 m n.m. a 227 m nad úrovní města), kam se dostaneme kabinovou lanovkou, výhledy na celé Athény v čele s Akropolí. 3. den zájezdu: Dokončení prohlídky Athén vč. Národního archeologického muzea , které hostí největší sbírku antických předmětů na světě a patří mezi nejuznávanější světová archeologická muzea. Odpoledne romantický MYS SUNION , už Homérem je v Odyseii označován mys jako "svatý" a na základě historických spisů bylo v Sunionu uctíváno mnoho bohů a hrdinů, jako Zeus, Hermés, Aeskulap a Héraklés, nejvíce ale Athéna a Poseidón. Prohlídka antického POSEIDONOVA CHRÁMU na útesu nad mořem, výhledy na široké moře, na Peloponés i na Kyklady. Po athénské Akropoli a Afaiinu chrámu se jedná o třetí nejslavnější starověkou svatyni Řecka. Následuje přejezd na poloostrov Peloponés, ubytování v letovisku Tolo, večeře. 4. den zájezdu: Celodenní výlet na poloostrov PELOPONÉS . Jak jinak bychom mohli nazvat tuto oblast, kde se nachází tak slavná místa počátků vyspělé společnosti. Navštívíme archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO), posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO), významné centrum první řecké civilizace, která vznikla po mínojské kultuře na Krétě, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou , Královský palác, Átreovoa pokladnice, šachtové hroby z 16. stol. př. n. l. - na archeologickém průzkumu se podílel legendární objevitel Tróje Heinrich Schliemann. První hlavní město Řecka NAFPLIO , mramorem dlážděné chodníky, malebný přístav. Návrat na hotel, večeře. 5. den zájezdu: V návaznosti na let. řád, transfer na letiště a odlet domů.

26.10. - 30.10.24 sobota - středa
snídaně letecky (Praha)
20 490 Kč
cena za 5 dní (4 noci)

Cena zahrnuje

 • 2x večeři,
 • 4x snídani,
 • průvodce CK
 • příruční zavazadlo dle podmínek let. společnosti,
 • transfery z/na hotel,

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 2800 Kč,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • EURO (značení €)
 • fakult. služby,
 • Fakultativní příplatek:
 • MĚNA A KURZ
 • pobytovou taxu,
 • UPOZORNĚNÍ
 • vstupné,