Klasický okruh Řeckem - Athény, Delfy, Olympie, ostrov Hydra a řecký Gibraltar


 • ubytování: hotel ***ubytování: hotel ***
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Supertipy

Tento zájezd bychom mohli zařadit do učebních osnov na základních a středních školách. Jeho program oživuje v reálu náplň hodin dějepisu na téma antická kultura. Účastník našeho okruhu si během jednoho týdne porovná řecké, římské a byzantské stavitelství, připomene si zlomové události starověkých dějin a pozná přínos antického ducha pro evropskou civilizaci. Při návštěvě kultovních středisek antického světa ho náš průvodce seznámí s mytologií, ve starověkých amfiteátrech s dramatem. Zároveň Vás zavede na hradby křižáckých pevností i do přítmí byzantských kostelíků. V horách Parnassu nebo na nejjižnějším pobřeží pevninského Řecka budete obdivovat přírodu Helady. Navštívíte i jeden z nejhezčích řeckých ostrovů. Přímý let z Prahy a polopenze v ceně.

Doprava: letecky

z Prahy

Ubytování: hotel ***

7x nocleh se snídaní ve dvoulůžkových pokojích (s vlastním příslušenstvím a TV) v hotelech*** na trase zájezdu. 6x večeře. Snídaně i večeře jsou servírované.

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy. Přílet do Athén. Přejezd na ubytování. Nocleh.
2. den: Po snídani prohlídka památek řecké metropole ATHÉN (UNESCO), putování po stopách zrodu západní civilizace, ve šlépějích slavných filozofů, sochařů, dramatiků, politiků a postav z klasických bájí: Akropolis, agora, Dionýsovo divadlo, Diův chrám, olympijský stadión nebo Areopag, pitoreskní čtvrť Plaka, elegantní náměstí Syntagma, bazarová čtvrť Monastiraki, byzantské kostely, možnost návštěvy Národního archeologického muzea, jedné z nejcennějších antických sbírek na světě. Večeře a nocleh.
3. den: Po snídani přejezd do historického kraje Boiotie (král Oidipus) a do pohoří múz – PARNASSOS. Prohlídka středu antického světa – prostor věštírny DELFY (UNESCO), centrum kultu boha věštby, světla a umění: Apollonův chrám, pokladnice řeckých států, střed světa, stadión, panoramatické horské výhledy. Cesta podél Korintského zálivu a přejezd na Peloponés. Večeře a nocleh.
4. den: Po snídani cesta historickým krajem Elidy. Prohlídka starověké OLYMPIE (UNESCO), kde se ve starověku k poctě boha Dia každé čtyři roky konaly olympijské hry: antický stadión, zbytky Diova chrámu (místo jednoho ze 7 divů starověkého světa), cenné archeologické muzeum. Cesta napříč horami Peloponésu na nejjižnější pobřeží Řecka. Večeře a nocleh.
5. den: Po snídani prohlídka úchvatné přírodní a architektonické symbiózy Gibraltaru východního Středomoří – MONEMVASIA, mohutná skála na ostrůvku spojeném náspem s pevninou, středověké městečko a pevnost s panoramatickým rozhledem, byzantské a benátské památky. Cesta přes pohoří Tayget. Zastávka ve SPARTĚ, která bývala ve starověku mocným vojenským státem. Prohlídka středověké metropole Peloponésu – MYSTRY (UNESCO) s byzantskými kostely a pevností. Přejezd k Nafplijskému zálivu Myrtolova moře. Večeře a nocleh.
6. den: Po snídani fakultativní výlet lodí na ostrovy SPETSES a HYDRA s malebnou ostrovní architekturou, domy loďařů a námořních kapitánů. Na Hydře jsou zakázána motorová vozidla. Dopravu obstarávají osli a mezci. Cena výletu cca 50 EUR.
7. den: Po snídani program v historickém kraji Argolis: Prohlídka MYKÉN (UNESCO) – centrum mykénské kultury, jež vzkvétala už před 3.500 lety, Lví brána, Atreova hrobka, královský palác, putování po stopách bájných řeckých králů. Prohlídka antického města EPIDAUROS (UNESCO), které bylo centrem kultu boha lékařství Asklépia: antická nemocnice, největší divadlo v Řecku. Návštěva elegantního města NAFPLIO, které bylo v 19. století krátce řeckou metropolí. Nafpliu dominují benátské pevnosti. Večeře a nocleh.
8. den: Po snídani přejezd ke Korintskému průplavu a prohlídka významného antického města KORINT, nad kterým se majestátně zvedá středověká pevnost. Z památek vyniká klasický Apollonův chrám. Odpoledne příjezd do Athén. Odlet. Večer návrat do Prahy.

08.10. - 15.10.24 úterý - úterý
polopenze letecky
28 990 Kč
cena za 8 dní

Cena zahrnuje

 • 7x ubytování se snídaní v hotelech***
 • 6x večeři
 • zpáteční letenku, letištní taxy
 • transfery busem nebo minibusem po Řecku
 • průvodce
 • zákonné pojištění

Cena nezahrnuje

 • jednolůžkový pokoj (příplatek: 4200 Kč)
 • cestovní pojištění
 • Orientační částka na vstupy a fakultativní výlety: cca 160 EUR. Archeologické areály Delfy, Olympie, Mystra, Mykény a Epidauros 5 x 12 EUR, Korint 8 EUR, Akropolis 30 EUR, pevnost Nafplio 8 EUR, lodní výlet cca 50 EUR.