Wroclaw, Budyšín, adventní trhy 2020


 • ubytování: hotel **+ubytování: hotel **+
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Pojištění: zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 15.000 Kč (5.000 Kč/os)

úvodni popis_PROV: Nejkrásnější adventní trhy v Polsku a Lužici, historická města Wroclaw, Budyšín.

Stravování: snídaně

snídaně formou bufetu se podávají v hotelu
Orientační ceny v Polsku: balená voda 1,5l 3 zł, chléb 2 zł, káva 7 zł , pivo v restauraci od 5 zł, jídlo v restauraci od 20 zł, mléčný bar (rychlé občerstvení) 5–10 zł, obložená bageta 7 zł, 0,5 vodky 20 zł (vhodný dárek), pohlednice 2,5 zł, WC 1 zł.

Doprava: autokarem

klimatizovaným autobusem s DVD přehrávačem.
Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Ubytování: hotel **+

1x hotel, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

Program zájezdu

1. den: 1. den: odjezd z Prahy v 6 h (MB, Li), cesta do Polska, WROCLAW , historické město s jedním z nejkrásnějších evropských náměstí, Rynek s domy Jeníček a Mařenka, Solné náměstí, radnice, Královský palác katolický Dómský ostrov s nejstarším kostelem ve městě, největší socha sv. Jana Nepomuckého na světě, univerzita, Jatki, nejkrásnější vratislavský betlém , ubytování, adventní trhy
2. den: 2. den: přejezd do německé Lužice a adventní trhy v BUDYŠÍN (Bautzen), historické centrum a proslulé adventní trhy , návrat do Prahy před půlnocí CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí a aktuálních otvíracích dob objektů.

05.12. - 06.12.20 sobota - neděle
snídaně autokarem (Praha)
3 590 Kč
cena za 2 dny (1 noc)

Cena zahrnuje

 • dopravu autobusem s klimatizací, 1x hotel 2-3* ve Vratislavi (2lůžkové pokoje), 1x snídani, průvodce, povinné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

 • komplexní pojištění, pobytové taxy, veškeré vstupné (100 Zl, 40€) a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
 • 700 Kč za 1lůžkový pokoj
 • 90 Kč za komplexní pojištění