Velký okruh Jordánským královstvím

od 15 000 Kč

 • ubytování: hotel ***ubytování: hotel ***
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Div světa – Petra, nejhlubší proláklina na světě – Mrtvé moře, biblické památky, antická města, nejkrásnější poušť na světě, korálové útesy Rudého moře, arabské a křižácké hrady, polopenze v ceně

Doprava: letecky

z Prahy

Ubytování: hotel ***

7x ubytování ve dvoulůžkových pokojích

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy. Přílet do jordánské metropole Amman. Transfer do hotelu. Večeře a nocleh.
2. den: Výlet do severozápadního cípu Jordánska – do oblasti, kde se ve velkém pěstují olivovníky. Výjezd na vrchol Djabal Auf a prohlídka středověkého arabského hradu Ajlun – vyhlídka směrem k údolí Jordánu. Odpoledne prohlídka rozlehlého a velmi dobře zachovalého antického města Gerasa – dvě divadla, kolonády, chrámy, kruhové náměstí, stadión aj. Večeře a nocleh .
3. den: Dopoledne prohlídka antických památek v Ammanu – pozůstatky starověké Philadelphie – akropolis (Herkulův chrám, archeologické muzeum, ruiny umajjovského paláce a vyhlídky na město), antické velké divadlo, odeon, zbytky fóra a nymfea. Poté přejezd do křesťanského města Madaba a prohlídka kostela svatého Jiří, kde se v podlaze nachází rozlehlá raně křesťanská mozaika s mapou Svaté země. Odpoledne výjezd na horu Nebo, kde podle Starého zákona ukázal Mojžíš svým Izraelitům zemi zaslíbenou a zemřel – raně křesťanské mozaiky v kostele, výhledy směrem do Izraele. Sjezd do nejhlubší prolákliny na světě (-420 m n.m.) a vykoupání v Mrtvém moři na pláži Amman Beach. Večeře a nocleh.
4. den: Dopoledne procházka v Betanii (památka UNESCO)u řeky Jordán v místech, kde Jan Křtitel pokřtil Krista – kostely několika církví, místo rituálních křtů na jordánsko-izraelské hranici. Poté vyhlídková jízda podél východního pobřeží Mrtvého moře se zastávkami u: ústí kaňonu Wadi Mujib, „zkamenělé“ Lotovy ženy i biblické Sodomy. Odpoledne výjezd kaňonem Wadi Kerak a prohlídka jednoho z největších křižáckých hradů na Blízkém východě – pevnost Kerak, která nabízí tajemné chodby i působivé vyhlídky. Putování po panoramatické Královské cestě. Zastávky s výhledy na kaňon Wadi Dana a na křižácký hrad Šobak. Večer příjezd do Petry. Večeře a nocleh.
5. den: Celodenní program v divu světa – ve skalním městě Petra (památka UNESCO) – starověké nabatejské hropbky, římské stavby, fantaskní úzká soutěska Síq, možnost výstupu k tajemné hrobce „Klášter“ nebo k nabatejskému obětišti s panoramatickými výhledy. Možnost projížďky na velbloudovi nebo v kočáru. Večeře a nocleh.
6. den: Dopoledne program v jedné z nejkrásnějších pouští na světě, putování po stopách anglického dobrodruha Lawrence z Arábie – Wadi Rum (přírodní dědictví UNESCO) s barevným pískem a fantaskními skalami, kulisy filnmu „Marťan“. Možnost výletu džípem nebo na velbloudovi. Putování mezi beduíny. Odpoledne příjezd na pobřeží Rudého moře do letoviska Aqaba – promenáda, tržiště, velká mešita, vykoupání v moři. Večeře a nocleh.
7. den: Odpočinek na pláži Rudého moře s výhledy na pobřeží Saudské Arábie, Egypta a Izraele. Možnost šnorchlování nebo výletu lodí s proskleným dnem. Večer přejezd do Ammanu. Večeře a nocleh.
8. den: Dopoledne pokračování prohlídky jordánské metropole Ammanu – orientální atmosféra tržiště, monumentální Abdullahova mešita. Odpoledne přejezd do východní pouště k umajjovským zámkům Kusajr Amra (arabské lázně s cennými freskami) a Kasr Harrana (působivá pevnost) – památky UNESCO. Transfer na letiště a odlet. V pozdních večerních hodinách přílet do Prahy.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Slevy

 • Při zakoupení zájezdu do 1.3.2020 (termín 26.9. - 3.10.2020) (sleva: -1000 Kč)

Cena zahrnuje

 • 7x ubytování s polopenzí hotelech***
 • obousměrnou letenku
 • letištní taxy
 • dopravu busem nebo mikrobusem
 • průvodce
 • zákonné pojištění

Cena nezahrnuje

 • vstupy
 • fakultativní výlety
 • cestovní pojištění
 • vízum