Jordánsko


 • ubytování: hotel ***ubytování: hotel ***
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Připravili jsme pro vás podrobné putování po Jordánském království. Jordánsko nabízí obrovské množství památek z dlouhého období lidské civilizace, která se v těchto oblastech rozvíjela a zanechala zde velkolepé památky. Najdete zde jak přírodní zajímavosti v pouštních krajích Wádí Rum a u Mrtvého moře, místa spojená s putováním Mojžíše z Egypta, tak zejména světoznámou perlu pouště, růžové skalní město Petra.
Zájezd připravila Mgr. Lucie Leikepová.

Program zájezdu

1. den: Let Praha – Ammán , přílet do Ammánu , dle času příletu začátek prohlídky města, ubytování.
2. den: Polodenní výjezd k pouštním hradům a zámečkům východně od Ammánu . Jedinečná fresková výzdoba v zámku QUSAIR AMRA (UNESCO) – zámeček umájovských princů a chalífů z 8. stol. QASR AL-KHARANA – hrad postavený Umájjovci v r. 711, který sloužil jako rezidence chalífů. Odpoledne prohlídka AMMANU – Archeologické muzeum, římské divadlo pro 6000 diváků, moderní mešita krále Abdullaha I.
3. den: Údolí Jordánu a místo křtu Ježíše v BETÁNII ZAJORDÁNSKÉ (UNESCO), rozlehlý areál na hranicích s Izraelem. Odpoledne odpočinek u MRTVÉHO MOŘE .
4. den: Přejezd tzv. Královskou silnicí. Zastávka u největšího jordánského údolí WÁDÍ AL-MUJIB. Prohlídka největšího a nejlépe dochovaného křižáckého hradu v Jordánsku KERAK a menšího, ale velice pěkně umístěného křižáckého hradu SHOBAK. Dojezd do Petry na nocleh.
5. den: Celodenní putování unikátním skalním městem PETRA (UNESCO): hlavní město Nabatejského království. Putování krásnou krajinou, mezi stavbami ve skalách i ve volné krajině – soutěska Síq dlouhá 1200 metrů, Pokladnice, divadlo, nádherné fasády hrobek, volně stojící chrámy, dva byzantské kostely, z toho jeden s krásnými mozaikami. Odehrával se zde i závěr filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava.
6. den: Terénními auty výlet mezi jedinečné pouštní útvary (červenavé, fialové i hnědé barvy) ve WÁDÍ RUM – místo spojené s legendárním Lawrencem z Arábie, uvidíme bizarní skalní útvary i malé písečné duny. Přejezd do Aqaby na nocleh.
7. den: Celodenní pobyt v AQABĚ u Rudého moře.
8. den: Dopoledne pobyt u moře v AQABĚ . Odpoledne přejezd pouštní dálnicí zpět na sever.
9. den: JERASH – nejvýznamnější archeologická lokalita z dob Římské říše v Jordánsku, dobře dochované starověké stavby – divadla, několik lázní a chrámů, sloupové kolonády, oválné fórum. Další antická lokalita a druhé město tzv. Decapole UMM QAIS. Ajjúbovský hrad AJLUN v krásné lesnaté krajině s dalekými výhledy do kraje, který je jedním z mála muslimských hradů postavených na obranu proti křižákům.
10. den: MADABA s byzantskými mozaikami (slavná mapa Svaté země z r. 560). HORA NEBO, odkud se Mojžíš díval do země zaslíbené a kde také zemřel. UMM AR-RASAS (UNESCO) - bývalý římský vojenský tábor a od 5.st. město. Celkem zde stálo 16 kostelů a v některých se dochovaly nádherné mozaikové podlahy.
11. den: Let Ammán – Praha.

06.11. - 16.11.21 sobota - úterý
polopenze letecky (Praha)
36 990 Kč
cena za 11 dní (10 nocí)

Cena zahrnuje

 • letecká přeprava Praha – Ammán – Praha vč. tax
 • transfery klimatizovaným minibusem nebo autobusem
 • 10x ubytování v hotelích 3*
 • 9x polopenze
 • český a místní průvodce
 • terénní auta ve Wadi Rum
 • vyřízení jordánského víza

Cena nezahrnuje

 • výstupní odletová taxa cca 15 USD (pokud by byla zavedena v r. 2021)
 • vstupy v Jordánsku
 • bakšišné

Výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna do 40 000 Kč (příplatek: 750 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 6200 Kč)