Velký okruh Izraelem + GALILEJSKÉ JEZERO + BAHAJSKÉ ZAHRADY + MOŘE (letecky z Pr


 • ubytování: hotel ***ubytování: hotel ***
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: leteckydoprava: letecky

Křižácké i římské památky, nejstarší město světa, tajuplné příběhy. Vydejte se objevit Izrael a palestinská území… Od severu k jihu, od východu na západ. Prozkoumáte jeruzalémské Staré Město i zdejší tržiště. Vyrazíte do Betléma, ochutnáte rybu svatého Petra a dopřejete si výhled z Olivetské hory, pláže v Haifě i Mrtvé moře. Poznávejte Izrael a místa, kam se ostatní nedostanou.

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příletu a odletu jsou určeny aktuálním letovým řádem. Ubytování je vždy možné po 14. hodině, do této doby je možné si na hotelu uschovat zavazadla.


V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel samostatně.


Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Podmínky pro přepravu zavazadel: Zavazadlo v ceně zájezdu:  kabinové zavazadlo o rozměrech 56 x 45 x 25 cm a max. hmotnosti 8 kg (toto zavazadlo patří na palubu letadla, rozměry jsou včetně držadla, postranní kapsy a koleček)

Zavazadlo v ceně zájezdu:  odbavované zavazadlo o hmotnosti do 23 kg a max. rozměrem 158 cm v součtu všech tří stran (toto zavazadlo bude odbaveno do podpalubí)


Podmínky vždy platí pro jednoho cestujícího, pokud není uvedeno jinak.

Hmotnosti zavazadel nelze sčítat.

Každý pasažér musí mít své vlastní zavazadlo dle uvedených podmínek. Zavazadlo k odbavení (pokud není v ceně) lze objednat nejpozději 30 dní před termínem zájezdu.

Cestovní pojištění: Kooperativa B Svět (100 Kč / den / osoba)
Srovnání pojištění

Stravování: polopenze

polopenze v hotelu
během dne bude možné zakoupit jídlo v místech s možností občerstvení

Ubytování: hotel ***

pokoje s vlastním soc. zařízením

Program zájezdu

1. den: Let do Tel Avivu, následný přejezd na hotel v Jeruzalémě, ubytování a odpočinek.
2. den: Nejstarší památky Jeruzaléma se nacházejí ve Starém Městě, které se dělí na židovskou, křesťanskou, muslimskou a arménskou čtvrť, a je obklopeno hradbami. Těšit se můžete na Zeď nářků, chrám Božího hrobu a další historické skvosty. V ranních hodinách společně navštívíme křesťanskou čtvrť města. Lví bránou vstoupíme na trasu  Via Dolorosa , kterou lemuje čtrnáct zastavení, na které Ježíš Kristus nesl svůj kříž. Dojdeme až k samotnému chrámu Božího hrobu, který je od 4. století hlavním poutním místem v Jeruzalémě. Chrám se nachází na hoře Kalvárie, kde na  vrchu Golgota  byl dle Bible v 1. století ukřižován Ježíš Kristus.  Projdeme se po střechách domů, aby se nám naskytl pohled na známou Chrámovou horu. Ta má velký význam především pro Židy, ale také pro muslimy, křesťany, protestanty. Díky tomu je dnes brána jedním z nejuctívanějších míst na světě. Dominantou celého prostranství je  Skalní dóm ze 7. století.  Odpoledne se dle počasí projdeme po osmanských hradbách z 16. století, ze kterých se nám naskytnou krásné výhledy na město. Poté se přesuneme do židovské čtvrti a navštívíme známou Zeď nářků . Nejen Židé dnes toto místo navštěvují, aby mezi kameny ve zdi vložili papírek s modlitbami či prosbami.  Protože při západu slunce začne Šabat, můžete z vyhlídky sledovat, jak se Kotel před Západní zdí plní tradičně oděnými ortodoxními Židy. Návrat na hotel společně s průvodcem nebo později individuálně.
3. den: Po snídani se vydáme do Betléma, rodiště Ježíše Krista, a poté navštívíme Mléčnou jeskyni. Odpoledne si prohlédneme palác krále Heroda a den zakončíme na Olivetské hoře. Herodion. Ráno se přesuneme do centrální části Palestiny, do města Betléma, rodiště Ježíše Krista. Prohlédneme si slavný Chrám Narození Páně , který dal na místě Kristova narození postavit císař Konstantin kostel. Dále budeme pokračovat do  Mléčné jeskyně . Po lehkém obědě v restauraci v Betlémě se přesuneme do Herodionu , jedné z pevností krále Heroda, která je i místem jeho hrobu, který zde byl objeven až v roce 2007. Návrat na hotel v Jeruzalémě.
4. den: Dnešní den budeme věnovat návštěvě poutních a historických míst v Jeruzalémě. Vydáme se na horu Sion, navštívíme Getsemanskou zahradu a vychutnáme si výhledy z Olivetské hory. Po snídani nás čeká prohlídka arménské čtvrti, dále výšlap na horu Sion s hrobkou krále Davida a místem Poslední večeře . Navštívíme i hrob významného Němce Oskara Schindlera , který zachránil 1 200 Židů před smrtí v koncentračních či vyhlazovacích táborech. Odpoledne se projdeme po Olivetské hoře, někdy nazývané také „Olivová hora“. Na jejím úpatí navštívíme Getsemanskou zahradu , ve které se nachází kostel zvaný Hrob Panny Marie , přestože zde nebyla pochována. Uvidíme také historický kostel Všech národů a na západním svahu hory  největší židovský hřbitov na světě .  Návrat na hotel společně s průvodcem nebo později individuálně. 
5. den: Podle aktuální situace navštívíme Chrámovou horu s proslulým Skalním dómem. Následně se vydáme do čtvrti Davidovo město a vychutnáme se atmosféru jeruzalémského tržiště Mahane Jehuda. Pokud nám to politická situace dovolí, navštívíme Chrámovou horu s dominantou celého Jeruzaléma –  Skalním dómem . V období politického napětí bývá vstup na horu uzavřen. Poté se přesuneme jižně k  Davidovu městu . Jedná se o nejstarší obydlenou čtvrť Jeruzaléma a zároveň o významné archeologické naleziště, kde se můžeme projít tunely, které byly vytesané do skal již před třemi tisíci lety. Na oběd se zastavíme v moderní části Jeruzaléma u tržiště Mahane Jehuda a odpoledne navštívíme památník holokaustu Jad Vašem . Ve večerních hodinách návrat na hotel s průvodcem nebo individuálně.
6. den: Dopoledne se vydáme do pevnosti Masada (UNESCO) a poznáme Jericho, nejstarší město světa. Odpoledne si pak užijeme blahodárnou koupel v Mrtvém moři. Dnes nás čeká společný celodenní výlet. První zastávkou bude známá pevnost Masada  (UNESCO) , která se vypíná nad vyprahlou krajinou Judské pouště , a byla postavena v 1. stol. před n. l. pro krále Heroda. Poté, co vyjedeme nahoru lanovkou, budeme moci obdivovat vybudovaný systém chodeb, místností a podzemních vodních nádrží. Vyslechneme si i dechberoucí příběh o Židech, kteří zde několik let vzdorovali římským legiím.  Poté se zajedeme podívat do nejstaršího města světa Jericha , kde bude možnost ochutnat a případně nakoupit zdejší vyhlášené datle. Také uvidíme Horu pokušení , kde se Ježíš 40 dnů postil a ďábel ho pokoušel. Následně na nás čeká oddych ve smyslu ozdravného pobytu u Mrtvého moře. V Mrtvém moři neutonete – voda, která obsahuje vysoké procento soli a tím pádem má vyšší hustotu, vás bude krásně nadnášet. Navíc léčí celou řadu kožních onemocnění, blahodárně působí na nervovou soustavu, a když vyzkoušíte také bahno, posílíte svůj krevní oběh. Večerní návrat na hotel v Jeruzalémě.
7. den: Dnes se podíváme do města působivých římských památek Beit She´an, objevíme křižácký hrad Belvoir.  Po snídani se rozloučíme s Jeruzalémem a vydáme se na sever do města Beit She´an, kde zhlédneme trosky monumentálního římsko-byzantského města Scythopolis . Rozvaliny města ukazují, jak vypadal život v římské říši. Následně vyrazíme ke křižáckému hradu Belvoir , který byl jedním z důležitých hradů ve Svaté zemi. Na čtvercovém půdorysu obdivuhodných rozměrů se nachází soustava hradebních zdí, bran a věží, ze kterých se naskýtá impozantní pohled do okolí i za jordánskou hranici. Odpoledne se přesuneme na ubytování poblíž Tiberie.
8. den: Dopoledne si prohlédneme biblická místa v okolí Galilejského jezera. Projedeme se lodí po jezeře a ochutnáme slavnou rybu svatého Petra. Odpoledne budeme pokračovat ke křižáckému přístavu v Akku.  Pokračovat budeme ke Galilejskému jezeru . Nejdříve navštívíme křtitelnici Jardenit u břehu Jordánu. Dále uvidíme místo zvané Tabgha, kde stojí na místě Ježíšových zázračných činů kostel Rozmnožení chleba a ryb .  Poté si prohlédneme  Capernaum , kde jsou zbytky synagogy ze 4. století a dům svatého Petra. U jezera také ochutnáme slavnou rybu svatého Petra a projedeme se po jezeře lodí . Odpoledne si prohlédneme starobylý křižácký přístav Akko (UNESCO), kde se na své cestě do Číny zastavil i slavný Marco Polo. Projdeme se po hradební promenádě, která vede z centra starého města podél pobřeží až k malebnému přístavu. Nevynecháme ani podzemní tunel vybudovaný templáři. Večer přesun na hotel v Haifě.
9. den: Ráno zamíříme do slavných Bahajských zahrad s unikátní vyhlídkou na přístav v Haifě a poté prozkoumáme jedinečný archeologický park v Ceasarei. Po snídani se vypravíme do Bahajských zahrad (UNESCO) , jejichž devatenáct teras nás zavede až ke svatyni náboženství Bahá’í, odkud je nádherný výhled na precizně upravené trávníky, pestré květinové záhony i přístav v Haifě. Odpoledne navštívíme archeologický park v Ceasarei , kde se nacházejí rozvaliny antického Herodova města,  křižáckých hradeb a ruiny starověkého přístavu v průzračně čistém Středozemním moři. Dominantou národního parku je herodovský amfiteátr , kde se dodnes odehrávají kulturní akce. Odpoledne návrat na hotel.
10. den: Čeká nás odpočinkový den s možností koupání na plážích v Haifě. Zvídavější mohou volný čas věnovat procházce po promenádě nebo si vychutnat atmosféru místního tržiště. Dnešní den můžeme strávit na krásných plážích Haify . Můžete nerušeně relaxovat nebo se projít do města a nakoupit suvenýry.
11. den: Dle letového řádu po snídani individuální program nebo přímý přesun do Tel Avivu na letiště a odlet zpět do ČR.

Cena zahrnuje

 • letenka Praha–Tel Aviv–Praha včetně letištních a bezpečnostních tax, kabinové a odbavované zavazadlo
 • transfer letiště–hotel–letiště
 • doprava autobusem dle programu
 • 10x ubytování v 3* hotelu
 • 10x polopenze
 • český průvodce po celý zájezd (mimo volný program)

Cena nezahrnuje

 • cestovní pojištění
 • vstupné a bakšišné
 • jízdní MHD
 • doporučené kapesné: min. 500 $
 • Příplatek za jednolůžkový pokoj: 21 000 Kč