Izrael a Palestina ***


 • ubytování: hotel ***ubytování: hotel ***
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Poznávací

Velký okruh s kvalitním českým průvodcem a ubytování v ubytovacích zařízeních kat.*** s polopenzí a všemi vstupy v ceně!

Tel Aviv - Jaffa - Caesarea Přímořská - Haifa - Akko - Galilejské jezero - Kafarnaum - Hora Blahoslavení - Nazaret - Safed  - Jericho - Judská poušť - Olivová hora - Getsemanská zahrada - Betlém - Jeruzalém - Massada + koupání v Mrtvém moři

Příplatky: příplatek za jednolůžkový pokoj:  6.990,- Kč/7.490,- Kč/pobyt (dle termínu), změna ubytování v Betlémě na hotel kat. 4**** + 1.190,- Kč/pobyt, změna z ubytování z Betléma na hotel v Jeruzalémě na vyžádáníPoznámka: sled jednotlivých dnů a program navštívených památek může být upraven (pozměněn) dle aktuální situace, počasí apod. Program Tel Aviv-Jaffo se uskuteční první anebo poslední den zájezdu, dle letového řádu.

Poznámka: Zájezd je možné zajistit také s odletem z Vídně, Krakova nebo Wroclavi - na vyžádání

Poznámka: Při vstupu na území Státu Izrael a Palestinská autonomní území musíte mít strojově čitelný cestovní pas platný minimálně šest měsíců v den předpokládaného opuštění Státu Izrael.

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy do Tel Avivu, kde nás bude čekat naše akreditovaná česká průvodkyně nebo průvodce. Přivítání se Svatou zemí transfer do hotelu, ubytování, večeře a první nocleh v Izraeli.
2. den: po dobré snídani započne naše dnešní putování na pobřeží Středozemního moře prohlídkou starověkého přístavu Caesarea Přímořská, kde uvidíme také divadlo. Další cesta nás zavede do přístavního města Haifa s vyhlídkou na Bahaiské zahrady (UNESCO). Odpoledne navštívíme historické město Akka (UNESCO), kde přivoníme k historii v křižácké pevnosti, navštívíme shuku (tradiční tržiště) a další nádherná místa.  Návrat do hotelu a večeře.
3. den: posilněni snídaní se vydáme na odpočinkovou, romantickou plavbu po Galilejském jezeře, poté nás cesta zavede do Kafarnaumu se synagogou a domem Sv. Petra. Cestou do Nazaretu si budeme povídat o Izraelské přítomnosti, způsobu denního života i o historii této fantastické země. Odpoledne procházka po Nazaretu s prohlídkou Baziliky Zvěstování a kostela Sv. Josefa. V podvečer navštívíme židovské město Sefad, kde se projdeme malebnými uličkami plnými galerií místních umělců a navštívíme místní synagogu, kde si povíme o židovských zvycích a tradicích a učení Kabala. Večer se přesuneme do hotelu, kde povečeříme.
4. den: Po snídani se vydáme do oblasti Golanských výšin. Údolí řeky Jordán nás dovede až do Jericha – nejníže položeného města na světě s pohledem na Horu Pokušení. Cestou zastávka ve vinařství s ochutnávkou výborných Izraelských vín. Odpoledne se Judskou pouští přesuneme až do Jeruzaléma.  Dle časových možností  zastávka s výhledem na údolí Vadi Quelt a ortodoxní klášter sv. Jiří. Večer se ubytujeme se v Betlémě, kde také povečeříme.
5. den: Po vydatném odpočinku a snídani budeme dnes objevovat ta nejkrásnější místa Svaté Země – Jeruzalém a Betlém. Nejprve navštívíme vyhlídku na Olivové hoře a poté se přesuneme do biblických Getsemanských zahrad s bazilikou Všech Národů a ortodoxním kostelem Hrobu Panny Marie. Přes údolí Kidron vystoupáme do starého města po křížové cestě Via Dolorosa (která prochází orientálním trhnem s voňavým kořením, mistrovsky tepaným nádobím a  výborným jídlem...) k Chrámu Božího Hrobu na Golgotě. Odpoledne budeme mít možnost prozkoumat Chrám Narození Páně a Baziliku Svaté Kateřiny… Vrátíme se do hotelu v Betlémě na večeři a nocleh.
6. den: Po snídani budeme pokračovat v prohlídce hlavního města Izraele. Průvodkyně nás zavede do Židovské čtvrti s těmi nejžádanějšími památkami – Cardo, Menora a Zdí Nářků, navštívíme i muzeum holokaustu Yad Va Shem. V Jeruzalémě budeme mít možnost vidět i další zajímavá místa. Večer se vrátíme do našeho hotelu k večeři a noclehu.
7. den: Po snídani nás bude čekat cesta k pevnosti Massada (UNESCO), kterou nechal postavit král Herodes a na kterou nás pohodlně vyveze lanovka (v ceně programu). Massada nabízí krásné výhledy na bizardní útvary pouště v blízkosti Mrtvého moře. Cestou k Mrtvému moři navštívíme dle časových možností a aktuálnímu počasí Qumran (místo, kde byly nalezeny svitky od Mrtvého moře). Odpoledne budeme relaxovat a užívat sluníčka a neobvyklého koupání na plážích Mrtvého moře. Večer se přesuneme zpět do hotelu poslední večeři a noclehu tohoto nezapomenutelného zájezdu.
8. den: po snídani projížďka centrem Tel Avivu (UNESCO), procházka po malebné Jaffě (jedno z nejstarších přístavních měst na světě), transfer na letiště a odlet do Prahy.

březen 2023

05.03. - 12.03.23 neděle - neděle
polopenze letecky (Praha)
44 990 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)
26.03. - 02.04.23 neděle - neděle
polopenze letecky (Praha)
44 990 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

duben 2023

30.04. - 07.05.23 neděle - neděle
polopenze letecky (Praha)
44 990 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

květen 2023

07.05. - 14.05.23 neděle - neděle
polopenze letecky (Praha)
44 990 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

červen 2023

18.06. - 25.06.23 neděle - neděle
polopenze letecky (Praha)
41 990 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

červenec 2023

02.07. - 09.07.23 neděle - neděle
polopenze letecky (Praha)
41 990 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

září 2023

03.09. - 10.09.23 neděle - neděle
polopenze letecky (Praha)
44 990 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

říjen 2023

08.10. - 15.10.23 neděle - neděle
polopenze letecky (Praha)
44 990 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)
22.10. - 29.10.23 neděle - neděle
polopenze letecky (Praha)
44 990 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)
29.10. - 05.11.23 neděle - neděle
polopenze letecky (Praha)
44 990 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

listopad 2023

12.11. - 19.11.23 neděle - neděle
polopenze letecky (Praha)
44 990 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Tel Aviv – Praha včetně odbaveného zavazadla 23 kg a příručního zavazadla, přepravu klimatizovanými minibusy/autobusy, 7x ubytování ve dvoulůžkových pokojích kvalitních ubytovacích zařízeních kat. 3*** s polopenzí (6-7 x snídaně- 6-7 x večeře dle letového řádu), vstupy do všech navštívených objektů (uvedených v programu), plavbu lodí po Galilejském jezeře, výjezd lanovkou na Massadu, veškeré místní taxy a poplatky, služby zkušeného česky mluvícího průvodce po celý okruh v Izraeli, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb

Cena nezahrnuje

 • komplexní cestovní pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně pojištění storna a připojištění COVID + 123,- Kč/den, vstupné na pláž u Mrtvého moře, nápoje u večeří, spropitné řidičům a průvodcům (platí se na místě hotově)