Itálie - Řím A Vatikán


 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Poznávací

Všechny cesty vedou do Říma, vydejte se tedy s námi na velmi oblíbený letecký zájezd do Říma. Poznejte námi věčné město a jeho nejvýznamnější památky, jako je Koloseum, Forum Romanum, Pantheon nebo Fontána di Trevi. K prohlídce města patří neodmyslitelně Vatikán s bazilikou sv. Petra, Sixtinská kaple s Michelangelovým Posledním soudem a Vatikánská muzea se sbírkami antického umění. Vydejte se na večerní procházky historickým centrem, projděte se úzkými uličkami s osvětlenými památkami, zastavte se na večeři v jedné z mnoha tradičních trattorií. Užijte si "věčné město", jenž bylo metropolí císařů, dodnes je sídlem papežů a oblíbenou destinací turistů z celého světa.

Zájezd provází kvalifikovaný historik umění PhDr. Tomáš Jeřábek

Doprava: letecky

Nástupní místa: 01.05. - 04.05. odjezd L1
23.05. - 26.05. odjezd L1
06.06. - 09.06. odjezd L1
26.09. - 29.09. odjezd L1
26.10. - 29.10. odjezd L1

letecká přeprava do Říma a zpět, transfer autobusem z/na letiště. Po centrální části Říma se budeme pohybovat pěšky a za pomoci místní dopravy.

Ubytování: různé

hotel

UBYTOVÁNÍ
3x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
3x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Odlet s průvodcem do ŘÍMA , transfer do hotelu a první seznámení s městem.
2. den: Celodenní prohlídka města, ŘÍM - VATIKÁN (UNESCO), náměstí sv. Petra s kolonádami z dórských sloupů, bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další, možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím. Mohutná vznešenost sv. Petra naše očekávání nezklame - Michelangelova Pietà, Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá Vatikánská muzea se sbírkami antického umění, nenecháme si ujít Raffaelovy Stanze, Pinakotéku a Sixtinskou kapli s nejslavnějším uměleckým dílem na světě - Michelangelovy fresky a Poslední soud. Mimo jiné navštívíme Andělský hrad, spleť úzkých uliček u Piazza Navona - oválné náměstí s Berniniho fontánou čtyř řek, Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontána di Trevi – největší římská fontána a díky Felliniho filmu "La Dolce Vita" známá po celém světě.
3. den: ŘÍM , antické velkoměsto, Forum Romanum - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., Koloseum – nejvýznamnější římský amfiteátr, Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s jezdeckou sochou Marca Aurelia, Palatin, Císařská fóra, bazilika San Giovanni in Laterano, kostel San Pietro in Vincoli (Michelangelův Mojžíš).
4. den: Dokončení prohlídky ŘÍMA , transfer na letiště a dle letového řádu odlet do Prahy.

květen 2024

23.05. - 26.05.24 čtvrtek - neděle
snídaně letecky (Praha)
20 390 Kč
cena za 4 dny (3 noci)

červen 2024

06.06. - 09.06.24 čtvrtek - neděle
snídaně letecky (Praha)
20 390 Kč
cena za 4 dny (3 noci)

září 2024

26.09. - 29.09.24 čtvrtek - neděle
snídaně letecky (Praha)
21 390 Kč
cena za 4 dny (3 noci)

říjen 2024

26.10. - 29.10.24 sobota - úterý
snídaně letecky (Praha)
21 390 Kč
cena za 4 dny (3 noci)

Cena zahrnuje

 • 3x snídani,
 • 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • kabinové zavazadlo dle podmínek letecké společnosti,
 • průvodce CK
 • transfer z/na letiště,

Cena nezahrnuje

 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • fakult. služby,
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč,
 • MĚNA A KURZ
 • pobytovou taxu,
 • UPOZORNĚNÍ
 • vstupné,
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"