Tajuplné Bali


 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: vlastnístrava: vlastní
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Není určeno k proviznímu prodeji
  • Neexportovat do iDNES.cz

Dávná historie i současné dění dává za pravdu domorodému přesvědčení, že ostrov Bali chrání četní bohové, tolik oslavovaní bezpočtem ceremoniálních rituálů, květinových obětinek a stále přítomnou vůní z dýmu santalových tyčinek. Pod majestátním vulkánem Agung se rozprostírá kraj balijských vesnic, s životem jen málo poznamenaným zrychlenou moderní dobou. Tradice jsou stále tak živé, jako je Bali barevné. Přímým kontrastem je kosmopolitní královské městečko Ubud, kde tepe živé dění na pozadí prastarých hinduistických chrámů. Naopak rybářské vesnice na východním pobřeží se pramálo starají o shon světa: pestré nepotopitelné jukkungy vyráží každé svítání na moře, jako za všech časů.

Zájezd provází: Marie Bílá

Ubud – Chrám Gunung Kawi - Chrám Tirta Empul - Jeskyně Goa Gajah – Opičí Prales – Palác Klungung – Sidemen - Chrám Besakih – Sopka Batur – Lipah – Zahrady Tirta Gangga - Virgin Beach - Lipah Beach - Chrám Lempuyang - Palác Ujung

IDEÁLNÍ KOMBINACE POZNÁNÍ A ODPOČINKU

BALI LUXUSNĚ

Vstupní vízum: Bezvízový styk na Bali pro občany ČR.

Očkování: Při vstupu do země není požadováno žádné povinné očkování.

Příznaky termínů: RI312-20-1%Doobsazení pro ženu

Doprava: letecky

Nástupní místa: 05.03. - 16.03. odjezd L2, L3

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy s průvodcem do Indonésie - Denpasaru.
2. den: Přílet, transfer do vnitrozemí, do královského městečka UBUD - živé pulsující multikulturní ostrovní centrum s mnoha řemeslnými obchůdky, jógovými centry, masážními salony, večerními tanečními představeními na motivy eposu Ramajána a výchozí bod na výlety ke starobylým hinduistickým chrámům v okolí. Zde se na 3 noci ubytujeme a poznáme opravdové Bali. Příjemný resort – cottage, v blízkosti Monkey Forest s výhledy do krásné zahrady, ranní opičí návštěvy tu nejsou výjimkou. Relaxace, bazén, odpočinek po cestě do Indonésie.
3. den: Po snídani výlet na "Chrámový den". V Údolí královen navštívíme chrámový komplex skalních hrobek balijských králů z raného středověku GUNUNG KAWI a chrámů TIRTA EMPUL s možností rituální očistné lázně v posvátných pramenech. Zastávka na degustaci místní kávy, ochutnávka s možností nákupu. Návštěva posvátné chrámové "sloní" JESKYNĚ GOA GAJAH .
4. den: UBUD uprostřed krásné džungle v kombinaci s rýžovými políčky. Možnost příjemné komentované procházky s místní bylinářkou mezi blízkými rýžovišti Herbal walk, povídání o léčivých rostlinách ostrova a jejich využití, návštěva obchůdku s bio-bylinnými léčivými produkty a přírodní kosmetikou. Odpoledne nás čeká OPIČÍ PRALES (Monkey Forest), v působivé pralesní vegetaci je schován tajuplný chrám a všude kolem četné rodiny zvědavých makaků.
5. den: Odjezd do poklidné vnitrozemské vesnice SIDEMEN s nádhernou vyhlídkou na nejvyšší vulkán Bali AGUNG . Cestou zastávka u královského PALÁCE KLUNGUNG . Ubytování s polopenzí v Sidemenu na 3 noci - jedinečný resort obklopený přírodou, relaxační centrum s jógovou halou, venkovní bazén, pokoje v balijském stylu. Nádherný odpočinek uprostřed rýžovišť.
6. den: SIDEMEN a pohodový den bez cestování. Možnost tradičních balijských masáží včetně indické shirodary nebo návštěva dětské nadace, kde si můžeme zkusit tradiční balijské tance, hru na bambusové xylofony a plést květinové obětní misky nebo se s místními projít mezi rýžovými políčky a nechat si vyprávět o životě zemědělců. Relaxace u bazénu, meditace, jóga, atmosféra ostrova.
7. den: Výlet na nejposvátnější místo na Bali a zároveň k největšímu hinduistickému chrámu na ostrově, ke komplexu CHRÁMU BESAKIH - "Matka chrámů", jak Balijci Besakih nazývají. Komplex více než dvaceti chrámů zasvěcených bohům Šivovi, Brahmovi a Višnuovi. Prohlídka a procházka po areálu s místním průvodcem. Na závěr výletu přejezd k SOPCE BATUR, výhledy na kráterové jezero. Návrat na ubytování. V některém ze 3 podvečerů v Sidemenu, dle domluvy s místními, možnost aktivní účasti na ohňovém očistném rituálu hinduistů - Agni hotra, s mantrami, květinovými a vonnými obětinami. Silný a netradiční zážitek.
8. den: Odjezd ze Sidemenu na východní pobřeží. Návštěva rybářské vesnice LIPAH s tradičními barevnými vahadlovými čluny jukkungy. Jedna z nejzajímavějších vesnic na východě Bali AMED. Cestou prohlídka vodních zahrad TIRTA GANGGA a vykoupání na bílé panenské PLÁŽI VIRGIN BEACH. Ubytování na 3 noci na LIPAH BEACH , resort nabízí přímý přístup na pláž Lipah v Amedu, možnost potápění, šnorchlování.
9. den: Výlet k dračímu bílému CHRÁMU LEMPUYANG v horách. Magické místo balijských transformačních obřadů, v přímé linii proti posvátnému Agungu. Chrám je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších na Bali a je nejvýše položeným chrámem na ostrově. Cestou nahoru narazíme i na hejna makaků, kteří obývají okolní džungli a lesy. Cestou zpět navštívíme vodní PALÁC UJUNG .
10. den: Pobyt u moře, relaxační závěrečný den na pláži, šnorchlování aj.
11. den: Dle letového řádu transfer na letiště, odlet.
12. den: Přílet do Prahy.

Cena zahrnuje

 • 3x večeři
 • 9x snídani
 • 9x ubytování***/**** – resorty/hotely - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • českého průvodce
 • dopravu klim. minibusem v průběhu programu
 • let. přepravu Praha – Denpasar – Praha vč. let. tax a poplatků
 • místní průvodce
 • transfery z/na letiště

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 7990 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • pojištění vč. vyššího připojištění storna zájezdu 990 Kč
 • vstupy (cca 50 €)