Lužické hory

od 8 290 Kč

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Lužické a Žitavské hory – nevelké pohraniční pohoří na severu Čech a v přilehlé části Německa, kam v rámci výletů také nahlédneme. Ačkoliv hory nedosahují závratných výšek, jejich vrcholy ční monumentálně nad okolní krajinou, často zde vystupují skalní útvary a najdete tady i hluboká údolí, vše porostlé bujnými bukovými lesy. Život zdejších obyvatel výrazně ovlivnila sklářská výroba, se kterou se seznámíme v Novém Boru. Lužické hory ale nejsou jen nádherná příroda, ale také zajímavé památky, jako např. barokní chrám sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí nebo hornický Jiřetín pod Jedlovou s Křížovou horou. Navštívíme i některé ze zdejších pěkných zámků a hradů (Lemberk, Sloup, Tolštejn).

Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Zřícenina raně gotického hradu BEZDĚZ, který nechal postavit Přemysl Otakar II. Nádherný ZÁMEK LEMBERK nad údolím Panenského potoka v podhůří Lužických hor. Procházka k nedalekému Bredovskému letohrádku a Zdislavině studánce (cca 3,5 km). JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ s významným barokním poutním chrámem sv. Vavřince a sv. Zdislavy, BAZILIKA MINOR (národní kulturní památka), která je dílem vídeňského architekta Lucase Hildebrandta. Pouze exteriér, bazilika bude na cca 2 roky uzavřena z důvodu rekonstrukce (2022, 2023).
2. den: Výšlap na nejvyšší vrchol Lužických hor LUŽ (793 m.), sestoupíme na německou stranu a přes skalní útvary NONNENFELSEN sestoupíme do klimatických lázní JONSDORF (celkem cca 8 km). Odtud se vydáme historickým parním vlakem do ŽITAVY, kde nás bude čekat autobus.
3. den: Sklářské muzeum v NOVÉM BORU .HRAD SLOUP - náš největší, nejznámější a nejnavštěvovanější skalní hrad na 33 metry vysokém pískovcovém bloku. Pěší okruh k rozhledně Na Stráži a po Sloupském vyhlídkovém okruhu (celkem 5,5 km). PANSKÁ SKÁLA - jedinečná ukázka sloupcového rozpadu čediče, nejstarší geologická rezervace v Čechách (od r. 1895).
4. den: RUMBURK s kapucínským klášterem, ve kterém se nachází Svatá chýše - kaple P. Marie Loretánské z poč. 18.st., nejseverněji položená loreta v Evropě. Zajímavý pěší okruh přes známé poutní místo KŘÍŽOVÁ HORA na vulkanický vrchol JEDLOVÁ s rozhlednou a památníkem básníka Friedricha Schillera až na zříceninu hradu TOLŠTEJN, který shlíží na krajinu z vrcholu čedičového suku (670 m.). Celkem cca 8,5 km.
5. den: Krásná pěší trasa v délce cca 9-12 km (dle zvolené varianty) kolem nejvyšších kamenných varhan u nás ZLATÝ VRCH a dále přes malebnou obec LÍSKA na vyhlídky JEHLA, TELLPLATTE a PONORKA a sestup do České Kamenice . Procházka malebnou Českou Kamenicí s malebným náměstím i poutním skvostem barokní kaplí Narození Panny Marie.
6. den: Dopoledne nahlédnutí do Českého Švýcarska zasahujícího do Šluknovského výběžku - KYJOVSKÁ SKALNÍ STEZKA z Kinského vyhlídky, kolem bizarních skalních útvarů (Pekelná brána, Kočka a Pes, Skalní bratři, Obří hlava aj.) do údolí říčky Křinice (cca 2,5 km). Přejezd do Žitavských hor a hrad a klášter OYBIN, obrovský pískovcový skalní masiv a stavby, které nechal vybudovat král a císař Karel IV. Dojezd do Prahy ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje

 • průvodce
 • doprava autobusem
 • 5x ubytování (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 5x polopenze
 • pojištění léčebných výloh pro výlet do Německa

Výlety

 • pojištění storna zájezdu (příplatek: 220 Kč)
 • parní vlak 2. den programu (příplatek: 280 Kč)
 • 1/1 pokoj (výjimečně, na vyžádání v CK) (příplatek: 2500 Kč)