Bílá oáza Karibiku - ostrovy Aruba a Curacao s výlety


 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Pobytové zájezdy
  • Exotika

Tento zájezd nás zavede na nádherné ostrovy severně od Venezuely - Aruba a Curacao. Nejdříve navštívíme první ostrov a to Arubu, kde stejně jako na sousedním ostrově Curacao nalezneme velké množství kaktusů a z fauny nepřehlédnutelné leguány. Ale asi největším lákadlem jsou pláže, především Palm Beach a Eagle beach, které byly vyhlášeny mezi pěti nejlepšími plážemi za rok 2017. Zde jsme ubytování v hotelu v těsné blízkosti pláže. Z přírody stojí za zmínku NP Arikok, který pokrývá 20 % ostrova s nejvyšší horou ostrova Mount Jamanota. Po odpočinku na tomto ostrově přeletíme na ostrov Curacao, kde strávíme většinu našeho zájezdu v resortu u moře s all inclusive. Resort má vlastní pláž, krásný bazén a nachází se v severní části ostrova u NP Christoffel, kde je k vidění bohatá fauna, flora i jeskynní malby původních obyvatel ostrova. Budeme se toulat po promenádě hlavního města, která nám připomene, že tento ostrov byl holandskou kolonií. Ochutnáme místní pomerančový likér, který proslavil tento ostrov, a setkáte se s ním na každém kroku.

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy na Arubu, přílet na ostrov ARUBA, přesun na hotel, ubytování, večeře, nocleh.
2. den: snídaně, dopoledne pobyt na třetí nejlepší pláži na světě za rok 2017, kterou je EAGLE BEACH, odpoledne odjezd na prohlídku hlavního města ORANJESTAD, které bylo postaveno na konci 18. století, kde se setkáte jak s historií v podobě návštěvy nejstarší budovy - pevnost ZOUTMAN či TOWER VILLEM III, tak i se spoustou restaurací a kaváren. Přejezd na ubytování.
3. den: snídaně, celodenní prohlídka NP ARIKOK. Džípy dojedeme na nejzajímavější místa NP, kde se nacházejí jeskyně s malbami původních obyvatel, či asi nejnavštěvovanější místo ostrova tzv. PŘÍRODNÍ MOST, který byl vytvořen vlnami okolního moře. V parku se vykoupeme v přírodním jezírku na pobřeží, nahlédneme do barbarských ruin BUSHIRIBANA GOLD MILL RUINS či prohlédneme kapličku ALTO VISTA CHAPEL. Zpět na hotel, nocleh.
4. den: snídaně, přesun na letiště, přelet na druhý ostrov CURACAO, přejezd na ubytování do resortu s all inclusive programem, odpoledne volno na koupání a lenošení na příjemné hotelové pláži, nocleh.
5. den: dopoledne procházka na severní cíp ostrova, kde se nachází nejen malý maják, ale hlavně divoké pobřeží s přírodními skalními útvary WATAMULA, jež vytvářejí jedinečnost tohoto místa. Místo se nachází jen pár desítek minut od hotelu, takže odpoledne zbyde dostatek času i na koupání v odlehlých okolních plážích. Nocleh.
6. den: odjezd na prohlídku hlavního města WILLEMSTAD, jehož zajímavé uličky staré části města byly prohlášeny za světové kulturní dědictví UNESCO. Nejhezčí ukázka architektury 18. století vám zprostředkují ulice Gravenstraat, Gasthuisstraat a Conscientiesteg i fantastická promenáda. Prohlédneme si i nejstarší židovský hřbitov v Novém světě a blízkou synagogu MIKVE ISRAEL EMANUEL z roku 1732. Dále se zastavíme i v továrně na výrobu známého pomerančového likéru CURACAO, který se nedá srovnat s likérem, jenž se prodává v Evropě. Nakonec přejedeme na prohlídku jeskynního systému HATO, kde se nalézají nádherné stalaktity, stalagmity, jezírka a vodopády. Jeskyně jsou zároveň domovem kolonie dlouhonosých ovocných netopýrů. Poté již zpět do našeho hotelu.
7. den: celodenní volno nebo fakultativně návštěva vyhlášeného delfinária DOLPHIN ACADEMY, který se nalézá na malém ostrově, který je propojen s pevninou mostem. V tomto parku můžete shlédnout delfíny, žraloky, rejnoky a ostatní mořské obyvatele, nebo si dokonce s některými z nich můžete zaplavat nebo jen nakrmit. Zpět na ubytování, nocleh.
8. den: snídaně, dopoledne odjezd do NP SHETE BOKA, ve kterém naleznete jak zajímavou přírodu s divokým pobřežím, tak skalní most, který vytvořila jen sama příroda. Potom přejedeme do druhé části NP, kde si prohlédneme jeskyně s malbami původních indiánů a opět přírodu tohoto exotického ostrova s velkým množstvím kaktusů. Zpět v brzkých odpoledních hodinách do hotelu, nocleh.
9. den: snídaně, celodenní volno na pláži.
10. den: snídaně, přejezd na letiště, přelet na Arubu a do ČR.
11. den: přílet do ČR.

Cena zahrnuje

 • zpáteční letenka Praha-Aruba, zpáteční vnitrostátní letenka Aruba-Curacao vč. let. tax a poplatků, 3x ubytování v hotelu na Arubě, 3x snídaně, 6x ubytování all inclusive v hotelu na Curacao, všechny výlety v programu (kromě fakultativních), transfery, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

 • vstupy do objektů a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • 1lůžkový pokoj 10 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 30 000 Kč za 605 Kč, do 80 000 Kč za 1 205 Kč, pojištění storna letenky (zdrav. důvody) 950 Kč