Nacházíte se zde: Pohodové cestování > Česká republika > Zájezd č. 516399
Hledat v názvu zájezdu
Česká republika

Západní Čechy

Česká republika Česká republika
4 dny
od: 13.09.2019
doprava: autokarem strava: polopenze ubytování: různé
4 890
vložit do schránky

4 - denní zájezd

Synonymem západních Čech je lázeňský trojúhelník Karlovy Vary – Mariánské lázně – Františkovy lázně, který se pyšní největším výskytem minerálních a termálních pramenů a unikátními památkami. Navštívíme karlovarský pramen Vřídlo, poslechneme si zpívající fontánu v Mariánských lázních a prohlédneme si půvabné empírové a klasicistní budovy a kolonádu se známou sochou Františka ve stejnojmenných lázních.

Hrad Loket – přírodní rezervace SOOS – Nový Drahov – Mariánské Lázně – Bečov nad Teplou – Lázně Kynžvart – Cheb – Františkovy Lázně – Karlovy Vary

PODZIMNÍ ROMANTIKA

Orientační ceny vstupného: Hrad Loket 130,-
přírodní rezervace SOOS 90,-
Zámek Bečov Relikviář sv. Maura 140,-
Mariánské Lázně – park Boheminium 150,-
Zámek Kynžvart 120,-
Hrad Cheb 80,-

Vřídelní podzemí 90,-
Sklárna Moser – huť i muzeum 180,-
Lanovka Diana 45 Kč/zpáteční 90 Kč
Motýlí dům 80 Kč

Kapesné: Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 1500 Kč (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).

Ubytování: různé

Hotel *** na okraji Mariánských Lázní nabízí 2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím, TV/SAT, WiFi zdarma, chladničkou a vysoušečem vlasů. Hotelovým hostům je k dispozici relaxační bazén, solná jeskyně, relaxačně-rehabilitační centrum a výtah. Solná jeskyně za poplatek.

Hotel ***

Stravování: polopenze

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 13.09. - 16.09. A + Ostrava (+500)
20.09. - 23.09. A + Ostrava (+500)

Pozice hotelů a letovisek jsou pouze orientační a nemusí být ve všech případech zcela přesné.

Česko - Mariánské lázně Česko - hrad Loket Česko - Mariánské lázně Karlovy Vary, pobyt v lázních s výlety lázeňské město Karlovy Vary
termín od termín do počet dní odjezd cena od Rezervace
13.09.2019 16.09.2019 4 4 890 Kč momentálně není k dispozici
13.09.2019 16.09.2019 4 Praha 4 890 Kč rezervovat
13.09.2019 16.09.2019 4 Brno 4 890 Kč rezervovat
13.09.2019 16.09.2019 4 Ostrava 4 890 Kč rezervovat
13.09.2019 16.09.2019 4 Pardubice 4 890 Kč rezervovat
20.09.2019 23.09.2019 4 Praha 4 695 Kč momentálně není k dispozici
20.09.2019 23.09.2019 4 Brno 4 695 Kč momentálně není k dispozici
20.09.2019 23.09.2019 4 Ostrava 4 695 Kč momentálně není k dispozici
20.09.2019 23.09.2019 4 Pardubice 4 695 Kč momentálně není k dispozici

Cena zahrnuje

  • 3x polopenzi
  • 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • dopravu lux. klim. busem
  • průvodce
  • vstup do bazénu

Cena nezahrnuje

  • 1lůž. pokoj 1050 Kč
  • Fakultativní příplatek:
  • pojištění storna zájezdu 45 Kč
  • vstupné, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Slevy

  • SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

Program zájezdu

1. den:Ráno (v cca 8:00 hod) cesta přes Prahu do západních Čech. Dopoledne prohlídka královského hradu LOKET . Hrad i přilehlé starobylé městečko trůni na skalnatém ostrohu v meandru řeky Ohře. Jako malý chlapec byl na hradě vězněn budoucí císař Karel IV. K čemu tento mohutný hrad sloužil následně zjistíme během jeho prohlídky. Přírodní rezervace SOOS , nedaleko Františkových Lázní, je považována za naprostý evropský unikát. Aktivní vývěry minerální vody a výdechy oxidu uhličitého jsou dokladem pozdní vulkanické činnosti této oblasti. Naučná stezka nás povede po dně dávno vyschlého jezera, mezi mohutnými vrstvami křemeliny probublávajícími mofetami. Zdejší oblast je rovněž jedinečná svým výskytem vzácných slanomilných rostlin. Pitoreskní úzkokolejná železnice, která původně sloužila přepravě vytěženého léčivého bahna do Karlovarských lázní je dnes využívána k přepravě turistů. V obci NOVÝ DRAHOV si krátce prohlédneme ukázku typické chebské lidové architektury hrázděných domů. Večer se ubytujeme v hotelu.
2. den:Po snídani půldenní výlet na středověký hrad a zámek BEČOV NAD TEPLOU . Barokní zámek skrývá ve svých zdech jeden z nejcennějších národních pokladů – relikviář sv. Maura . Odpoledne poznávání centra MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ – historické lázeňské domy, novobyzantský kostel Nanebevzetí P. Marie, Zpívající fontána . Z centra Mariánských Lázní výjezd lanovkou k Parku Boheminium , s dokonalými miniaturami nejvýznamnějších českých památek. Večer návrat do hotelu.
3. den:Dopoledne LÁZNĚ KYNŽVART . Lázně byly od počátku 17. stol. majetkem rakouského rodu Metternichů a svou krásou měly konkurovat Mariánským Lázním. V době kancléře Václava Lothara Metternicha hostil zdejší honosný zámek Kynžvart nejednu korunovanou hlavu tehdejší Evropy. Dnes jsou v zámku vystaveny umělecké předměty, zbraně, a především pak kuriozity ze sbírek kancléře Metternicha. Unikátní je rovněž rozsáhlý zámecký park s půvabnými rybníky a romantickými stavbami a pavilony. Odpoledne město CHEB , kde svůj život neslaně skončil Albrecht z Valdštejna. Románský Chebský hrad s Černou věží je jediným zástupcem císařských falcí na našem území. Skutečnou perlou historického centra města je komplex unikátních středověkých domů na náměstí krále Jiřího z Poděbrad nebo kostel sv. Mikuláše z počátku 13. stol. Den zakončí příjemná procházka, v zeleni utopených FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH . Symbolem lázní je soška nahého Františka, o které se traduje, že žena, která se dotkne jeho levého palce nohy do roka a do dne otěhotní. Večer návrat do hotelu.
4. den:Po snídani odjezd na prohlídku KARLOVÝCH VARŮ . Jeho historické stavby, lázeňské domy a kolonáda tvoří jedinečnou městskou památkovou rezervaci. Možnost návštěvy sklárny Moser . Lanovkou výjezd na rozhlednu Diana nad Grandhotelem Pupp a prohlídka Motýlího domu . Opět lanovkou návrat do centra Karlových Varů a odjezd domů. Předpokládaný návrat do Prahy večer (cca 19:00 hod) a následná cesta dle objednaných nástupních míst.


Vyhledávání zájezdů


odjezd od:
odjezd do:
rozšířené hledání

Kurzy

USA dolar 22,83 Kč
euro 25,68 Kč
Chorvatsko kuna 3,45 Kč

Počasí

Top